candle, light candle, kindle

Duchovné cvičenia

Duchovné cvičenia pre učiteľov N/NV sa uskutočnia od 18. 2. do 21. 2. 2022

Miesto konania: Penzión Augustineum, Bardejovské Kúpele 63

Exercitátor: ThDr. Vladimír Šosták, PhD., biskupský vikár a riaditeľ DKÚ v Košiciach

Téma: Posväcovanie prostredníctvom knihy Levitikus

Účastnícky poplatok: ubytovanie a strava pre jednu osobu na celý pobyt je __€