archive, files, register

Christopher West – trailer, pozdrav a pozvánka

Trailer
Pozdrav

lístky ticketportal.sk

facebook event

„Telo, iba ono je schopné učiniť viditeľným, čo je neviditeľné: duchovné a božské. Bolo stvorené, aby prinášalo do viditeľnej skutočnosti sveta tajomstvo skryté o večnosti v Bohu.“

 (Ján Pavol II., 1980)

 Christopher West, Mike Mangione a skupina Union pozývajú na veľkolepé predstavenie Teológie tela Jána Pavla II. a jeho oslobodzujúci pohľad na ľudskú sexualitu. Jedinečná možnosť v celej Európe vnímať pásmo slova, hudby a umenia, ktoré svedčia o hodnote človeka.

 Čo je to teológia tela? – Je to reflexia nad ľudským telom, manželstvom a nad zmyslom ľudskej existencie. Sexualita v Biblii nie je len poznámka pod čiarou. Jej pochopenie nám pomôže pochopiť našu najhlbšiu identitu. Máš telo? Ak áno, teológia tela je aj pre teba. Jednou z najdôležitejších otázok v živote je otázka, čo znamená byť mužom a čo znamená byť ženou. To, či sme slobodní alebo v manželstve na dôležitosti tejto otázky nič nemení. Všetci sme pozvaní, aby sme prežívali svoju sexualitu v najplnšej možnej miere, ale nie všetci sme povolaní k sexuálnej aktivite. To je veľmi dôležitý rozdiel. Sexualita je oveľa širšia skutočnosť ako sexuálna aktivita.

 (teologiatela.sk)

Christopher West je renomovaný prednášateľ, najpredávanejší autor, kultúrny analytik a populárny teológ, ktorý zasvätil svoj život učeniu Jána Pavla II., známeho ako Teológia tela, aby ho predstavil širokej verejnosti. Ako zakladateľ „The Cor Project“, vedie neziskovú, hranice presahujúcu kultúrnu obnovu prostredníctvom „novej evanjelizácie“. Jeho rozsiahle školenia, mnohé knihy a články, populárne audio a video programy a jeho nespočetné mediálne vystúpenia vyvolali medzinárodnú vlnu popularity a záujmu o pápežovo učenie naprieč mnohými denomináciami. Vystupuje vo Fox News, ABC News, MSNBC a EWTN. Od roku 2004 pôsobí ako výskumný pracovník a člen fakulty na Theology of the Body Institute blízko Filadelfie.

(http://www.christopherwest.com/about/#sthash.AqK0LY2q.dpuf)

(odkaz sa otvorí v novom okne/karte)