Školská reforma

Školská reforma

Od 1. septembra 2015 nadobudla účinnosť pre Inovovaný Štátny vzdelávací program (iŠVP). Táto zmena sa týka aj predmetu náboženská výchovanáboženstvo. Inovovaný Rámcový vzdelávací program (iRVP) je zameraný na nové výkonové a obsahové štandardy katolíckeho náboženstva, ktoré boli prerokované a schválené na zasadnutí Subkomisie pre školské vyučovanie náboženstva dňa 11. júna 2014 v Banskej Bystrici. 

celý článok nájdete pod týmto odkazom „Inovovaný Štátny vzdelávací program“ na stránke Katolíckeho pedagogického a katechetického centra (odkaz sa otvorí v novom okne).

Návrh školského vzdelávacieho programu

Návrh na ŠkVP NV pre 1. stupeň

 súbor na stiahnutie

Návrh na ŠkVP NV pre 2. stupeň

 súbor na stiahnutie

Návrh na ŠkVP NV pre stredné školy

 súbor na stiahnutie