book, read, old

Knižnica

Knihy, Sv. písma, študijné materiály, katechetické pomôcky…to všetko nájdete v našej knižnici.

Podmienkou je byť aktívne učiacim katechétom / učiteľom náboženskej výchovy v našej arcidiecéze.

Výpožička sa realizuje na obdobie 3 mesiace.

Po uplynutí tejto doby je možné požiadať o jej predĺženie mailom alebo telefonicky.

Inak Vás budeme kontaktovať a žiadať o vrátenie.

Zoznam kníhStiahnuť

NOVINKY Z NAŠEJ KNIŽNICE

Kniha približuje tajomný vzťah medzi dieťaťom a Bohom, ako ho vidí autorka – medzinárodne uznávaná biblistka Sofia Cavalletti. Zároveň ponúka nahliadnuť do tzv. átria, špeciálne upravenej miestnosti pre Katechézy Dobrého Pastiera.

Kniha približuje princípy montessoriovskej metódy pri práci s deťmi v átiru – mieste, kde prebiehajú Katechézy Dobrého pastiera. Pripravené prostredie a vhodné sprevádzanie deťom umožňuje načúvať Božiemu hlasu, ktorý k nim hovorí osobne a v úplnej jednoduchosti.

Metodická pro-life pomôcka. Sedem krásnych fotografií vyvíjajúceho sa človeka v maternici, ku ktorým priradíte 28 kartičiek s faktami o jeho vývoji, v slovenskom a anglickom jazyku. Viac info na: www.neviditelnyclovek.sk

DVD obsahuje krátky záznam zo stretnutia, krátke videá z rómskych komunít, a video o blahoslavených Zefirínovi a Emílii.

CD chvál a worshipovej hudby s hlbokými textami vhodné na prácu s piesňou alebo ako pomôcka pri modlitbe.

Pastoračná pomôcka pre stretnutia rodín vo farnosti obsahuje príhovor pápeža Františka, predsedu Rady KBS, vysvetlenie loga a 7 praktických katechéz.

Brožúra vo formáte A4 ponúka tri katechézy zamerané na osobnosť misionára : 1. Nechať sa pozvať Ježišom, 2. Nechať sa učiť Ježišom, 3. Nechať sa poslať Ježišom. Materiál obsahuje metodiku a 4 farebné plagáty vo formáte A3.

Brožúra vo formáte A4 ponúka desať katechéz zameraných na to, ako si nájsť cestu ku chudobným alebo materiálne bohatým no chudobným v duchu. Materiál obsahuje metodiku a 5 farebných plagátov vo formáte A3.

Kniha odkrýva krutý život kresťanov vo Vietname po jeho zjednotení. Hovorí o hrdinstve novodobých mučeníkov a vyznávačov viery, o ich vnútornej evanjeliovej kráse, hlbokom ukotvení v tradícii rodiny, v ich kultúre a láske k vlasti. Kniha je románové spracovanie rozprávania ctihodného kardinála Van Thuana o jeho prenasledovaní komunistickým režimom, o 13ročnom väznení z toho 9 rokov v izolácii.

Kniha je vhodná pre všetkých, ktorí chcú téme homosexuality bližšie porozumieť – pre rodičov, vychovávateľov, kňazov, sociálnych pracovníkov. Kniha nielen objasňuje podstatu homosexuálnej príťažlivosti, ale snaží sa ponúknuť cestu k náprave zlomenej a zranenej identity. Autor hovorí z vlastnej 30-ročnej skúsenosti, pre citlivosť témy používa iba pseudonym.

Kniha je určená pre deti od 7 do 12 rokov. Môže však poslúžiť ako podklad pre katechézu pre deti. Opisuje príbeh Paulíny Jaricotovej, skromnej a nenápadnej dievčiny, ktorá ako 19-ročná prišla s myšlienkou obetovania jedného desiatku na misie a darovania peňažnej pomoci misiám. Pápež prijal jej dielo za svoje a nazval ho Pápežské misijné dielo šírenia viery.

Útla brožúra formátu A5 ponúka bližšie vysvetlenie svätej omše v 33 minútach. Odhaľuje veci, o ktorých ste určite ešte nepočuli. Vyzýva na zmenu sveta kreatívne a radostne. Zároveň však naďalej zdôrazňuje, že sv. omša je veľký dar a tajomstvo.

Kniha rozhovorov s kardinálom J. Ch. Korcom, ktorý v odpovediach vystupuje ako vyznávač viery i ako diagnostik a prognostik prítomného stavu nášho sveta. Odpovedá na neľahké otázky etické, spoločenské, politické i z kultúrneho života.

Čitateľ knihy získa ucelený a prístupný pohľad na Eucharistiu ako aj na svätú omšu.

Spoločenská hra, vhodná na spestrenie hodín náboženskej výchovy. Témou je putovanie zo zeme do Nebeského kráľovstva. Po ceste súťažiaci míňajú dobré vlastnosti (čnosti) a zlé vlastnosti (hriechy). Čnosti ich posúvajú o niekoľko políčok dopredu, hriechy ich posielajú smerom späť k štartu. V hre je aj hrozba ocitnúť sa v pekle, v takom prípade hráč končí hru. Vekovo vhodná od 3. ročníka až po 9. ročník ZŠ, ak sú žiaci súťaživí. K hre je potrebné si zaobstarať 1 kocku a panáčikov podľa počtu zúčastnených pri hre.

Obrazovo-slovná pomôcka pre katechétov. Vznikla z tradičnej benediktínskej praxe lectio divina. Obsahuje Božie slovo, naň nadväzuje obraz umelca, duchovná báseň rehoľnej sestry a následne sprievodné slovo mnícha ako odpoveď a oslava Boha. Pomôcka slúži na tvorivú katechézu na jednotlivé obdobia liturgického roka.