all saints, christian, holy

Svätí Košickí mučeníci (1619 – 2019)

7. septembra 2019 uplynie 400 rokov od mučeníckej smrti sv. Marka Križina, Štefana Pongráca a Melichara Grodeckého.

Počas ďakovnej bohoslužby v Košickej katedrále 2. septembra 2018 o. arcibiskup Mons. Bernard Bober, vyhlásil pre Košickú arcidiecézu prípravný rok na Jubileum štyristého výročia mučeníckej smrti Košických mučeníkov.

Motto prípravného roka: Obnoviť túžbu po vernosti.

V rámci prípravného roka sme pripravili (a pripravujeme) katechézy na detské stretnutia; jednu katechézu na jeden mesiac počnúc decembrom 2018 do júna 2019, celkom 7 katechéz.

Cieľom katechéz je priblížiť deťom život a poslanie sv. Košických mučeníkov.

Katechézy sú určené v prvom rade na farské detské stretnutia.

Našou víziou je pripraviť aj témy na farské stretnutia birmovancov.

V prípade akýchkoľvek otázok, pripomienok nás kontaktujte na e-mailovej adrese: katechetike@gmail.com

Katechézy pre deti

1. katechéza: Dejinné udalosti 

 súbor na stiahnutie

2. katechéza: Sv. Štefan Pongrác

 súbor na stiahnutie

 Liturgické kňazské oblečenie  súbor na stiahnutie

Historická mapa  súbor na stiahnutie

3. katechéza: Sv. Melichar Grodecký

 súbor na stiahnutie

Historická mapa  súbor na stiahnutie

4. katechéza: Sv. Marek Križin

 súbor na stiahnutie

Historická mapa  súbor na stiahnutie

5. katechéza

 súbor na stiahnutie

6. katechéza

 archív zip na stiahnutie (11 MB)

7. katechéza

 súbor na stiahnutie

Katechézy pre birmovancov

1. katechéza: Dejinné udalosti 

 súbor na stiahnutie

2. katechéza: Sv. Štefan Pongrác

 súbor na stiahnutie

3. katechéza: Sv. Melichar Grodecký

 súbor na stiahnutie

4. katechéza: Sv. Marek Križin

 súbor na stiahnutie

5. katechéza

 súbor na stiahnutie

6. katechéza

 archív zip na stiahnutie (6 MB)

7. katechéza

 súbor na stiahnutie