Diecézny Katechetický Úrad Košice

Choďte teda a robte mi učeníkov vo všetkých národoch učiac ich zachovávať všetko čokoľvek som Vám prikázal

NOVINKY A UDALOSTI

Diecézny katechetický úrad Košice

Email: dkukosice@abuke.sk

Adresa:

Hlavná 28, 041 83 Košice

 

IČO: 31975780

DIČ: 2020767342

IBAN: SK41 0900 0000 0000 8213 1687

ThDr.Vladimír Šosták, PhD.

Riaditeľ DKÚ
Telefón: 055/682 81 48
sostakvlado@gmail.com

Mgr. Henrieta Milkovičová

Metodička
Telefón: 055/682 81 49
milkovicova.henrieta@abuke.sk

Mgr. Diana Falatová

Administratívna pracovníčka
Telefón: 055/682 81 49
falatova.diana@abuke.sk

Zuzana Dlhá

Účtovníčka
Telefón: 055/682 82 32