Na čítanie odporúčame

Kniha Anjelská misia je prvou z 3-dielnej série. Dá sa čítať ako ukončený celok, ale koho chytí spisovateľkin štýl za čitateľské srdce, určite si nenechá ujsť jej pokračovanie. Prvoplánovo kniha rozpráva príbeh jedného bejzbalistu, ktorý sa dostáva po úraze na ihrisku na ulicu. Potlesk divákov, obdiv a možnosť konečne dosiahnuť vytúženú prvú ligu strieda život závislý na tabletkách od bolesti a hľadanie práce. V druhej línii tejto knihy sa však odvíja čosi dôležitejšie. Je to duchovný boj o duše Adamových synov a dcéry, na ktorý používa nebeský Otec svojich anjelov. Tento prvok dáva knihe podobu akčného miestami fantasy diela, ktoré však vôbec nechce hovoriť o fantázii… Chce vypovedať o tom, ako nášmu Bohu záleží na každom z nás. A ako úžasne – tak ako to dokáže len všemocný Boh – dokáže premeniť aj najhoršiu situáciu na čosi dobré, čosi nové a plné ozajstného Života.

Kniha nielen povzbudí, zabaví, sprostredkuje romantiku, ale jej nosný príbeh je vhodný a použiteľný na hodiny náboženstva s tínedžermi a adolescentmi. Je to svedectvo zmeny života, nájdenia jeho zmyslu a trochu aj toho, že život s Bohom môže byť moderný…

Silný skutočný príbeh, miestami až neuveriteľný, s povzbudivým duchovným posolstvom o tom, že Boh je za akýchkoľvek ťažkých podmienok verný prisľúbeniu o tom, že môže dať každému z nás budúcnosť a nádej pre život. Knihu možno použiť pri katechéze s dospievajúcou mládežou a dospelými. Zároveň cesta k uzdraveniu hlavnej hrdinky a spisovateľky v jednej osobe môže byť námetom k pedagogicko-psychologickej terapii a rešpektujúcemu prístupu k zvereným žiakom s neštandardnými prejavmi správania.

Kresťanku Asiu Bibi v Pakistane odsúdili na smrť za bohorúhačstvo, lebo sa napila vody zo studne, ktorá patrila moslimom. Čakalo ju deväť rokov väzenia – deväť rokov ponižovania a týrania. Kniha, ktorá vznikla vďaka reportérke a bývalej korešpondentke v Pakistane, je svedectvom obyčajnej ženy, ktorá sa stala symbolom boja proti náboženskému extrémizmu. Kniha nás môže povzbudiť k tomu, aby sme si vážili náboženskú slobodu ale zároveň k empatii voči tým, ktorí sú prenasledovaní pre vieru.

Biblický román je druhou časťou trilógie Matia – Šira – Alana, ktoré rozprávajú o troch etapách z dejín života Hebrejov opierajúc sa o Knihu Exodus a Jozue. V prvej sa dozvedáme cez príbeh konkrétnych žien o živote v egyptskom otroctve. V poslednej o vstupe do zasľúbenej zeme.

Kniha Šíra nám dáva nahliadnuť do života Hebrejov počas putovania púšťou. Do tábora, ktorý Mojžiš opustil počas jeho pobytu na Sinaji. Hriech modloslužby a opakované zlyhania jednotlivcov, ale i krásny príbeh očisťovania od minulosti a premenu života z otroctva poníženia a sebaľútosti na život v slobode pod oblakom Božej prítomnosti. Kniha uspokojí každého, kto s obľubou číta stránky Starého zákona a zamýšľa sa, aké by to bolo, žiť v tej dobe…