DKU

Voľné pracovné miesta v škol. roku 2022/23

Základná škola – Bartolomeja Krpelca v Bardejova – 4. ZŠ, farnosť sv. Egídia. Náboženská výchova -14 vyučovacích hodín s nástupom ihneď. Záujemcovia kontaktujte pána dekana Mareka Kreheľa, tel.č. 0908 998 001. Základná škola Fričovce – 4 hodiny NBV, ZŠ Bertotovce – 2 hodiny NBV (1. stupeň), kontaktujte pána farára Jozefa Marčina: 051/791 11 42.

person, sit, bench

Duchovné cvičenia – prihlasovanie

Duchovné cvičenia pre učiteľov N/NV sa uskutočnia od 3. 3. 2023 do 6. 3. 2023 Miesto konania: Penzión Augustineum, Bardejovské Kúpele 63 Exercitátor: ThDr. Viktor Pardeľ, PhD, biskupský vikár a riaditeľ DKÚ Spišskej diecézy Téma: „Buďte svätí, lebo ja som svätý.“ (1Pt 1, 14-16) Účastnícky poplatok: 90 € Záujemcovia sa môžu prihlásiť pomocou tohto formulára:

bag, bible, computer

Propozície BO

 Propozície Biblickej olympiády súbor na stiahnutie  kritériá hodnotenia scénky BO pre základné školy  súbor na stiahnutie  kritériá hodnotenia scénky BO pre stredné školy  súbor na stiahnutie 

NOVÉ Direktórium pre katechézu

Pápežská rada na podporu novej evanjelizácie oficiálne predstavila nové Direktórium pre katechizáciu.  Osobitosťou dokumentu, určeného osobitne do pozornosti biskupov a katechétov, je spätosť evanjelizácie s katechézou.  Obrazová príloha

lecture, instructor, classroom

Prehľad metodických seminárov

Prehľad pripravovaných metodických seminárov pre učiteľov náboženstva/náboženskej výchovy v školskom roku 2022/2023 Z organizačných dôvodov a zabezpečenia priestorov Vás prosíme, aby ste sa na jednotlivé semináre záväzne prihlásili do 30. 9. 2022 1. Vstup do exegézy kníh na Biblickú olympiádu Cieľ: Interpretácia kníh: Nehemiáš, Judita, Ester, prvý Petrov list     Lektor: SSLic. Milan Diheneščík     Termín: 26. …

Prehľad metodických seminárov Čítajte viac »

NOVÉ VYHLÁŠKY o základných a stredných školách

Prinášame Vám zmeny, ktoré sú platné od 1. júla 2022 vo vyhláške 223/2022 o ZŠ a vyhláške 224/2022 o SŠ. Vyhláška 223/2022 o ZŠ – § 3 Delenie tried a zriaďovanie skupín Delenie do skupín – vyhláška umožňuje väčšiu flexibilitu (pravdepodobne po tlaku riaditeľov škôl), skupiny možno odôvodnene v ŠkVP navýšiť ešte o troch (s výnimkou techniky). Vyhláška 224/2022 o SŠ

X. SVETOVÉ STRETNUTIE RODÍN

25. 6. – 26. 6. 2022 Pozývame všetky rodiny sláviť X. Svetové stretnutie rodín  počas víkendu 25. – 26. júna 2022 aj v našej Košickej arcidiecéze. Na podujatie je vstup voľný, nie je potrebné prihlasovať sa vopred. Celý program kongresu z Ríma bude sprístupnení každému a streamovaný  s prekladom do svetových jazykov. Prenosy z festivalu rodín, sv. omše …

X. SVETOVÉ STRETNUTIE RODÍN Čítajte viac »

20. ROČNÍK CELOŠTÁTNEHO KOLA BIBLICKEJ OLYMPIÁDY V KOŠICIACH

Dňa 17. a 18. mája sa uskutočnil 20. ročník celoštátneho kola Biblickej olympiády v Košiciach. Súťaže sa zúčastnilo 54 žiakov a študentov z takmer všetkých diecéz, ktorí súťažili v dvoch kategóriách (základné a stredné školy) prostredníctvom trojčlenného družstva. Predmetom tohtoročnej súťaže boli dve knihy zo Starého  zákona – Kniha Tobiáš a vybrané kapitoly z Knihy Jozue; a jedna kniha z Nového …

20. ROČNÍK CELOŠTÁTNEHO KOLA BIBLICKEJ OLYMPIÁDY V KOŠICIACH Čítajte viac »