DKU

brushes, painter, work shop

VYHODNOTENIE VÝTVARNEJ SÚŤAŽE „BIBLIA OČAMI DETÍ A MLÁDEŽE“ 2023/2024

DIECÉZNE KOLO Do výtvarnej súťaže „Biblia očami detí a mládeže“ sa v školskom roku 2023/2024 zapojilo: 3 materské školy, 29 základných škôl, 1 stredná a 5 špeciálnych škôl Košickej arcidiecézy . Na Diecézny katechetický úrad v Košiciach bolo zaslaných celkom 159 výtvarných prác. Predmetom výtvarnej súťaže bola Kniha Genezis, Daniel, Žalm 27, Evanjelium podľa Jána. Spoločná téma vybraných […]

VYHODNOTENIE VÝTVARNEJ SÚŤAŽE „BIBLIA OČAMI DETÍ A MLÁDEŽE“ 2023/2024 Read More »

VÝSLEDKOVÁ LISTINA DEKANÁTNEHO A DIECÉZNEHO KOLA BIBLICKEJ OLYMPIÁDY 2023/2024

VÝSLEDKY DEKANÁTNEHO KOLA Dňa 21. a 22. marca 2024 sa uskutočnilo dekanátne (okresné) kolo 22. ročníka Biblickej olympiády. Predmetom tohtoročnej súťaže boli Kniha Genezis, Daniel, Žalm 27 a Evanjelium podľa Jána. V Košickej arcidiecéze sa súťaže zúčastnilo v 1. kategórii (ZŠ) 80 škôl a 240 súťažiacich a v 2. kategórii (SŠ) 26 škôl a 75

VÝSLEDKOVÁ LISTINA DEKANÁTNEHO A DIECÉZNEHO KOLA BIBLICKEJ OLYMPIÁDY 2023/2024 Read More »

BIBLIQ – BIBLICKÁ LIGA V MOBILE

Dávame vám do pozornosti projekt, ktorý mladým ľuďom približuje Sväté písmo. Bibliq je inovatívnou alternatívou k tradičným biblickým súťažiam. Motivuje kráčať pravidelne so Svätým písmom a dať tak vzťahu s Bohom nový rozmer. Formou súťaže mladí denne čítajú Bibliu v aplikácii na počítači prípadne v mobile, odpovedajú na kvízové otázky, zbierajú body a plnia skupinové úlohy. Zároveň

BIBLIQ – BIBLICKÁ LIGA V MOBILE Read More »

Výstava: Samizdatové dielo Jána Chryzostoma Korca

Pozývame Vás na výstavu – Samizdatové dielo Jána Chryzostoma Korca predovšetkým katechétov a študentov, ktorú otvárame pri príležitosti 100 rokov od narodenia J.CH. Korca, “biskupa robotníka”, ktorý bol väznený a prenasledovaný ŠtB.Napísal najväčšie samizdatové dielo na Slovensku v čase počas komunistického režimu. Výstavu organizuje Knižnica samizdatu ako súčasť Múzea obetí komunizmu v spolupráci s Teologickou

Výstava: Samizdatové dielo Jána Chryzostoma Korca Read More »

Nová katechetická pomôcka – DVD Slobodní

Dokumentárny film o tom, ako človek môže zmeniť svet, ale nemôže to urobiť sám. Príbeh priateľstva Silvestra Krčméryho a Vladimíra Jukla, ktorých nazývali „generálmi tajnej cirkvi”, a ktorí zohrali významnú úlohu v boji proti totalite v Československu. Kritickí boli už voči Slovenskému štátu a zapojili sa do Slovenského národného povstania. Po príchode komunizmu boli prenasledovaní a strávili dlhé

Nová katechetická pomôcka – DVD Slobodní Read More »

Nová katechetická pomôcka – DVD

Vydavateľstvo Nové mesto a Televízia Lux prináša životopisný príbeh Chiary Lubichovej, zakladateľky Hnutia fokoláre. Ako mladá učiteľka žije v čase druhej svetovej vojny v talianskom meste Trident. Odpovedá na Božie volanie, opustí svoj zabehnutý život a zasvätí sa Bohu. On sa stane jediným ideálom jej života. Čoskoro sa k nej pridajú ďalší, aby spoločne pomáhali

Nová katechetická pomôcka – DVD Read More »