people, man, woman

Rodinná katechéza

Pracovné listy pre staršie deti

Pracovné listy na nedele a sviatky – Liturgický rok „C“.

Pracovné listy vypracovala sr. Faustína, FDC.

1. adventná nedeľa „C“

 súbor na stiahnutie

1.pracovný list

 súbor na stiahnutie

2. adventná nedeľa „C“

 súbor na stiahnutie

2.pracovný list

 súbor na stiahnutie

3. adventná nedeľa „C“

 súbor na stiahnutie

sv.Mikuláš

 súbor na stiahnutie

Nepoškvrnené počatie P.Márie

 súbor na stiahnutie

sv.Lucia

 súbor na stiahnutie

Adventný pracovný list – 3. adventná nedeľa „C“

 súbor na stiahnutie

3.pracovný list

 súbor na stiahnutie

4. adventná nedeľa „C“

 súbor na stiahnutie

Narodenie Pána

 súbor na stiahnutie

Zjavenie Pána

 súbor na stiahnutie

Krst Krista Pána

 súbor na stiahnutie

2. nedeľa cez rok C

 súbor na stiahnutie

3. nedeľa cez rok C

 PL spravodaj – súbor na stiahnutie

 PL – súbor na stiahnutie

Obrátenie sv.Pavla

 súbor na stiahnutie

Sv.Agnesa

 súbor na stiahnutie

Sv.František Saleský

 súbor na stiahnutie

Sv.Ján Bosco

 súbor na stiahnutie

Sv.Tomáš Akvinský

 súbor na stiahnutie

Sv.Vincent diakon

 súbor na stiahnutie

Popolcová streda

 súbor na stiahnutie

1.pôstna nedeľa cez rok C

 súbor na stiahnutie

Sv.Richard cez rok C

 súbor na stiahnutie

Kvetná nedeľa

 súbor na stiahnutie

Zelený štvrtok

 súbor na stiahnutie

Veľkonočná vigília

 súbor na stiahnutie

Veľkonočná nedeľa

 súbor na stiahnutie

Juniáles so svätými

 súbor na stiahnutie

Sv.Norbert

 súbor na stiahnutie

Sv.Anton Paduánsky

 súbor na stiahnutie

Sv.Justín

 súbor na stiahnutie

Sv.Filip Neri

 súbor na stiahnutie

Sv.Jana z Arku

 súbor na stiahnutie

Sv.Rita

 súbor na stiahnutie

Sv.Ján Nepomucký

 súbor na stiahnutie

Staršie pracovné listy nájdete na stránke:  www.katecheza.marianky.sk

Linky

Nedeľné rodinné katechézy pre mladšie deti podľa liturgických rokov: „A“, „B“, „C“ – www.kanan.cz

Odporúčaná literatúra

 Fogassy Judit, SDSH: Rodinná katechéza

Rodinná katechéza – Obsah príručky

 súbor na stiahnutie

Rodinná katechéza – Charakteristika príručky

 súbor na stiahnutie