DUCHOVNÁ OBNOVA

Diecézny katechetický úrad Vás srdečne pozývame na DUCHOVNÚ OBNOVU, ktorá sa uskutočni online v dvoch termínoch 10. 11. 2021 (streda) o 15, 00 hod. alebo 12. 11. 2021 ( piatok) o 14, 00 hod. s riaditeľom DKÚ ThDr. Vladimírom Šostákom, PhD. Vyberte si termín, ktorý Vám najviac vyhovuje. Témou duchovnej obnovy bude meditácia nad Ježišovými slovami: „Naučte ich zachovávať všetko …“ (Mt 28, 18-20)

Záujemcovia sa môžu prihlásiť pomocou tohto formulára na TERMÍN 10. 11. 2021

Please select a valid form

Záujemcovia sa môžu prihlásiť pomocou tohto formulára na TERMÍN 12. 11. 2021

Please select a valid form