DUCHOVNÁ OBNOVA VO VEĽKOM TÝŽDNI

Srdečne Vás pozývame na DUCHOVNÚ OBNOVU s riaditeľom DKÚ ThDr. Vladimírom Šostákom, PhD. Témou bude zamýšľania sa nad 21 žalmom: „Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?“ Obnova prebehne online v dvoch termínoch: 30. 3. 2021 (utorok) o 13,00 hod. a 31. 3. 2021 (stredu) o 14, 00 hod.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť pomocou tohto formulára:

Prihláška na duchovnú obnovu

Elektronická prihláška na duchovnú obnovu marec 2021


Kontaktná adresa:
Vyberte si dátum duchovnej obnovy *