bud, spring, branch

Duchovná obnova

Duchovné obnovy pre učiteľov N/NV v školskom roku 2021/2022

Košice 3. 9. 2021

Spracovala: Mgr. H. Milkovičová, metodička

Oblasť Košice

Učitelia N/NV, ktorí sa zúčastnia duchovných cvičení organizovaných DKÚ Košice, (prípadne v inom spoločenstve), splnia si podmienku duchovnej formácie v danom šk. roku.

Potvrdenie o účasti na duchovných cvičeniach predložia po ich absolvovaní na DKÚ.

TermínMiestoČasPod vedením:
16.10. 2021 (sobota)Teologická fakultaHlavná 89, Košice9.00ThDr. Vladimír Šosták, PhD.
4. 12. 2021(sobota)Teologická fakultaHlavná 89, Košice9.00ThDr. Vladimír Šosták, PhD.
12. 3. 2022(sobota) Teologická fakultaHlavná 89, Košice 9.00 ThDr. Vladimír Šosták, PhD.

Oblasť Prešov

Učitelia N/NV, ktorí sa zúčastnia duchovných cvičení organizovaných DKÚ Košice, (prípadne v inom spoločenstve), splnia si podmienku duchovnej formácie v danom šk. roku.

Potvrdenie o účasti na duchovných cvičeniach predložia po ich absolvovaní na DKÚ.

TermínMiestoČasPod vedením:
23.10. 2021(sobota)S.Maria, Konštantinova 2
Prešov
9.00ThDr. Vladimír Šosták, PhD.
11. 12. 2021(sobota)Lipany, Pastoračný dom9.00ThDr. Vladimír Šosták, PhD.
26. 3. 2022(sobota) S.Maria, Konštantinova 2
Prešov
9.00ThDr. Jozef Heske, PhD.

Oblasť Michalovce

Učitelia N/NV, ktorí sa zúčastnia duchovných cvičení organizovaných DKÚ Košice, (prípadne v inom spoločenstve), splnia si podmienku duchovnej formácie v danom šk. roku.

Potvrdenie o účasti na duchovných cvičeniach predložia po ich absolvovaní na DKÚ.

TermínMiestoČasPod vedením:
4. 12. 2021(sobota)RKFÚ Michalovce9.00Mgr. Stanislav Pavúk
5. 3. 2022(sobota)RKFÚ Michalovce9.00Mgr. Stanislav Pavúk
30. 4. 2022(sobota)RKFÚ Michalovce9.00ThDr. Vladimír Šosták, PhD.

Oblasť Humenné

Učitelia N/NV, ktorí sa zúčastnia duchovných cvičení organizovaných DKÚ Košice, (prípadne v inom spoločenstve), splnia si podmienku duchovnej formácie v danom šk. roku.

Potvrdenie o účasti na duchovných cvičeniach predložia po ich absolvovaní na DKÚ.

TermínMiestoČasPod vedením:
27. 11. 2021(sobota)RKFÚ sv. Košických mučeníkov,Humenné9.00Mgr. Jozef Kozák
5. 3. 2022(sobota)RKFÚ sv. Košických mučeníkov,Humenné9.00Mgr. Jozef Kozák
9. 4. 2022(sobota)RKFÚ sv. Košických mučeníkov,Humenné9.00ThDr. Vladimír Šosták, PhD.

Oblasť Bardejov

Učitelia N/NV, ktorí sa zúčastnia duchovných cvičení organizovaných DKÚ Košice, (prípadne v inom spoločenstve), splnia si podmienku duchovnej formácie v danom šk. roku.

Potvrdenie o účasti na duchovných cvičeniach predložia po ich absolvovaní na DKÚ.

TermínMiestoČasPod vedením:
4. 12. 2021(sobota)Pastoračné centrum sídl. Družba9.00redemptoristi
19. 3. 2022(sobota)Pastoračné centrumsídl. Družba9.00redemptoristi
21. 5. 2022(sobota)Pastoračné centrumsídl. Družba9.00ThDr. Vladimír Šosták, PhD.