bud, spring, branch

Duchovná obnova

Duchovné obnovy pre učiteľov N/NV v školskom roku 2022/2023

Košice 2. 8. 2022

Spracovala: Mgr. H. Milkovičová, metodička

Učitelia N/NV, ktorí sa zúčastnia duchovných cvičení organizovaných DKÚ Košice, (prípadne v inom spoločenstve), splnia si podmienku duchovnej formácie v danom šk. roku.

Potvrdenie o účasti na duchovných cvičeniach predložia po ich absolvovaní na DKÚ.

Oblasť Košice

TermínMiestoČasPod vedením:
15. 10. 2022 (sobota) Teologická fakulta Hlavná 89, Košice 9.00 ThDr. Vladimír Šosták, PhD.
10. 12. 2022 (sobota) Teologická fakulta Hlavná 89, Košice 9.00 ThDr. Vladimír Šosták, PhD.
11. 3. 2023 (sobota)Teologická fakulta Hlavná 89, Košice 9.00 ThDr. Vladimír Šosták, PhD.

Oblasť Prešov

TermínMiestoČasPod vedením:
22. 10. 2022 (sobota)S.Maria, Konštantinova 2, Prešov9.00ThDr. Vladimír Šosták, PhD.
10. 12. 2022 (sobota)S.Maria, Konštantinova 2, Prešov9.00Mgr. Peter Štieber
25. 2. 2023 (sobota)S.Maria, Konštantinova 2, Prešov9.00Mgr. Peter Štieber

Oblasť Michalovce

TermínMiestoČasPod vedením:
3. 12. 2022 (sobota)RKFÚ Michalovce9.00Mgr. Matúš Imrich
18. 3. 2023 (sobota)RKFÚ Michalovce9.00ThDr. Vladimír Šosták, PhD.
20. 5. 2023 (sobota)RKFÚ Michalovce9.00Mgr. Matúš Imrich

Oblasť Humenné

TermínMiestoČasPod vedením:
26. 11. 2022 (sobota)RKFÚ Všetkých svätých, Humenné9.00Mgr. Peter Kuriško
18. 3. 2023 (sobota)RKFÚ Všetkých svätých, Humenné9.00Mgr. Peter Kuriško
15. 4. 2023 (sobota)RKFÚ Všetkých svätých, Humenné9.00ThDr. Vladimír Šosták, PhD.

Oblasť Bardejov

TermínMiestoČasPod vedením:
3. 12. 2022 (sobota)Pastoračné centrum sídl. Družba9.00ThDr. Vladimír Šosták, PhD.
18. 3. 2023 (sobota)Pastoračné centrum sídl. Družba9.00redemptoristi
13. 5. 2023 (sobota)Pastoračné centrum sídl. Družba9.00redemptoristi