bud, spring, branch

Duchovná obnova

Duchovné obnovy pre učiteľov N/NV v školskom roku 2022/2023

Košice 4. 8. 2023

Spracovala: Mgr. H. Milkovičová, metodička

Učitelia N/NV, ktorí sa zúčastnia duchovných cvičení organizovaných DKÚ Košice, (prípadne v inom spoločenstve), splnia si podmienku duchovnej formácie v danom šk. roku.

Potvrdenie o účasti na duchovných cvičeniach predložia po ich absolvovaní na DKÚ.

Oblasť Košice

TermínMiestoČasPod vedením:
28. 10. 2023 (sobota) Teologická fakulta Hlavná 89, Košice 9.00 ThDr. Vladimír Šosták, PhD.
16. 03. 2024 (sobota) Teologická fakulta Hlavná 89, Košice 9.00 ThDr. Vladimír Šosták, PhD.
06. 04. 2024 (sobota)Teologická fakulta Hlavná 89, Košice 9.00 ThDr. Vladimír Šosták, PhD.

Oblasť Prešov

TermínMiestoČasPod vedením:
02. 12. 2023 (sobota)S.Maria, Konštantinova 2, Prešov9.00Mgr. Peter Štieber
17. 02. 2024(sobota)S.Maria, Konštantinova 2, Prešov9.00ThDr. Vladimír Šosták, PhD.
09. 03. 2024 (sobota)stredisko Saleziáni, Jána Bottu 9, Prešov9.00Mgr. Peter Štieber
04 .05. 2024 (sobota)RKFÚ, Lipany, Komenského 209.00ThDr. Vladimír Šosták, PhD.

Oblasť Michalovce

TermínMiestoČasPod vedením:
02. 12. 2023 (sobota)RKFÚ Michalovce9.00ThDr. Marek Varga, PhD.
17. 02. 2024 (sobota)RKFÚ Michalovce9.00JUDr. ThDr. PaedDr. Ľuboš Onderčin, PhD.
20. 04. 2024 (sobota)RKFÚ Michalovce9.00ThDr. Vladimír Šosták, PhD.

Oblasť Humenné

TermínMiestoČasPod vedením:
25. 11. 2023 (sobota)RKFÚ Všetkých svätých, Humenné9.00ThDr. Vladimír Šosták, PhD.
17. 02. 2024 (sobota)RKFÚ Všetkých svätých, Humenné9.00Mgr. Peter Kuriško
06. 04. 2024 (sobota)RKFÚ Všetkých svätých, Humenné9.00Mgr. Peter Kuriško

Oblasť Bardejov

TermínMiestoČasPod vedením:
11. 11. 2023 (sobota)Pastoračné centrum sídl. Družba9.00ThDr. Vladimír Šosták, PhD.
10. 02. 2024 (sobota)Pastoračné centrum sídl. Družba9.00redemptoristi
13. 04. 2024 (sobota)Pastoračné centrum sídl. Družba9.00redemptoristi