bud, spring, branch

Duchovná obnova

Duchovné obnovy pre učiteľov N/NV v školskom roku 2021/2022

Košice 1. 3. 2022

Spracovala: Mgr. H. Milkovičová, metodička

Učitelia N/NV, ktorí sa zúčastnia duchovných cvičení organizovaných DKÚ Košice, (prípadne v inom spoločenstve), splnia si podmienku duchovnej formácie v danom šk. roku.

Potvrdenie o účasti na duchovných cvičeniach predložia po ich absolvovaní na DKÚ.

Oblasť Košice

TermínMiestoČasPod vedením:
2. 4. 2022(sobota) Teologická fakultaHlavná 89, Košice 9.00 ThDr. Vladimír Šosták, PhD.
Prihláška na duchovnú obnovu Košice

Elektronická prihláška na duchovnú obnovu Košice 2022


Kontaktná adresa:

Oblasť Prešov

TermínMiestoČasPod vedením:
2. 4. 2022(sobota) S.Maria, Konštantinova 2
Prešov
9.00ThDr. Jozef Heske, PhD.
Prihláška na duchovnú obnovu Prešov 2022

Elektronická prihláška na duchovnú obnovu Prešov 2022


Kontaktná adresa:

Oblasť Michalovce

TermínMiestoČasPod vedením:
30. 4. 2022(sobota)RKFÚ Michalovce9.00ThDr. Vladimír Šosták, PhD.
Prihláška na duchovnú obnovu Michalovce 2022

Elektronická prihláška na duchovnú obnovu Michalovce 2022


Kontaktná adresa:

Oblasť Humenné

TermínMiestoČasPod vedením:
26. 3. 2022(sobota)RKFÚ sv. Košických mučeníkov,Humenné9.00Mgr. Jozef Kozák
Prihláška na duchovnú obnovu Humenné 2022

Elektronická prihláška na duchovnú obnovu Humenné 2022


Kontaktná adresa:

Oblasť Bardejov

TermínMiestoČasPod vedením:
19. 3. 2022(sobota)Pastoračné centrumsídl. Družba9.00redemptoristi
Prihláška na duchovnú obnovu Bardejov 2022

Elektronická prihláška na duchovnú obnovu Bardejov 2022


Kontaktná adresa: