person, sit, bench

Duchovné cvičenia – prihlasovanie

Duchovné cvičenia pre učiteľov N/NV sa uskutočnia od 18. 2 do 21. 2. 2022

Miesto konania: Penzión Augustineum, Bardejovské Kúpele 63

Exercitátor: ThDr. Vladimír Šosták, PhD., biskupský vikár a riaditeľ DKÚ v Košiciach

Téma: Posväcovanie prostredníctvom knihy Levitikus

Účastnícky poplatok: ubytovanie a strava pre jednu osobu na celý pobyt je 80 €

Záujemcovia sa môžu prihlásiť pomocou tohto formulára:

Prihláška na duchovné cvičenia

Elektronická prihláška na duchovné cvičenia


Kontaktná adresa: