person, sit, bench

Duchovné cvičenia – prihlasovanie

Duchovné cvičenia pre učiteľov N/NV sa uskutočnia od 2. 1. 2024 do 5. 1. 2024

Miesto konania: Penzión Augustineum, Bardejovské Kúpele 63

Exercitátor: ThDr. Vladimír Šosták, PhD, biskupský vikár a riaditeľ DKÚ Košickej arcidiecézy

Téma: „Spravodlivý bude žiť z viery“ (Rim 1, 17)

Účastnícky poplatok: 90 €