person, sit, bench

Duchovné cvičenia – prihlasovanie

Duchovné cvičenia pre učiteľov N/NV sa uskutočnia od 3. 3. 2023 do 6. 3. 2023

Miesto konania: Penzión Augustineum, Bardejovské Kúpele 63

Exercitátor: ThDr. Viktor Pardeľ, PhD, biskupský vikár a riaditeľ DKÚ Spišskej diecézy

Téma: „Buďte svätí, lebo ja som svätý.“ (1Pt 1, 14-16)

Účastnícky poplatok: 90 €

Záujemcovia sa môžu prihlásiť pomocou tohto formulára:

Prihláška na duchovné cvičenia

Elektronická prihláška na duchovné cvičenia


Kontaktná adresa: