laptop, human hands, keyboard

Linky

Ministerstvo školstva SR – www.minedu.sk

Štátny pedagogický ústav – www.statpedu.sk

Štátny inštitút odborného vzdelávania – www.siov.sk

Modernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školách – www.uips.sk

Katolícke pedagogické a katechetické centrum – www.kpkc.sk

Oficiálna stránka Katolíckej cirkvi na Slovensku – www.kbs.sk

Fórum života – www.forumzivota.sk

www.ado.cz/katechete – Katechetické stredisko v Olomouci

www.avemaria.sk – dokumenty katolíckej cirkvi, liturgický kalendár, piesne

www.mcpo.sk – v karte „Publikácie“ si môžete prezriet niektoré knihy vydané metodickým centrom v Prešove

www.modlitba.sk – nielen rôzne modlitby, ale aj prezentácie, informácie o okultizme, svedectvá a podobne

www.varianty.cz – informácie, texty a metodické materiály využitelné pre výucbu interkultúrneho vzdelávania, globálneho rozvojového vzdelávania a mediálnej výchovy

www.vira.cz – abeceda viery na internete