archive, files, register

Medzinárodný katechetický kongres

Vo Vatikáne sa v dňoch od 26. do 28. septembra uskutočnil Medzinárodný katechetický kongres na tému Katechéta ako svedok viery“, po ktorom nasledovala Púť katechétov k hrobu sv. Petra. Program stretnutia vyvrcholil v nedeľu 29. septembra svätou omšou s pápežom Františkom, ktorú slávil na námestí sv. Petra.


Katechetický kongres sa uskutočnil v kontexte Roku viery, medzi ktorého cieľmi je aj obnova „hlbokej jednoty medzi aktom viery a jej obsahom, s ktorým súhlasíme“(Apoštolský list Porta fidei, 10). Ako uviedla Svätá stolica, v „ére fragmentácie vedomostí a skúseností“ považuje za nevyhnutné podporovať a školiť katechétov, aby boli schopní prijať výzvy súčasnosti a ponúkať svedectvo, ktoré by v kresťanskom spoločenstve prebudilo dynamizmus, ktorý umožní zrealizovanie Božieho plánu v našej súčasnosti.

Kongres otvoril vo štvrtok 26. septembra Mons. Octavio Ruiz Arenas, sekretár Pápežskej rady na podporu novej evanjelizácie. Počas nasledujúcich dní na kongrese vystúpil aj predseda dikastéria Mons. Rino Fisichella či vedúca oddelenia Biblickej teológie na Pápežskej Gregorovej univerzite v Ríme profesorka Bruna Costacurtová. Príspevky predniesli aj ďalší teológovia zo Spojeného kráľovstva, Kolumbie, Poľska, USA a Francúzska.

Nedeľa 29. septembra sa v rámci Roka viery slávi ako Deň katechétov. Svätý Otec pri tejto príležitosti slávil o 10.30 na Námestí sv. Petra spolu so šiestimi stovkami koncelebrujúcich kňazov svätú omšu za bohatej účasti veriacich. Medzi nimi treba na prvom mieste spomenúť takmer dvetisíc katechétov z celého sveta, ktorí sa v predchádzajúcich dňoch zúčastnili na Medzinárodnom katechetickom kongrese vo Vatikáne. Po liturgických čítaniach 26. cezročnej nedele (Am 6,1.4-7, 1 Tim 6,11-16, Lk 16,19-31) pápež František v homílii poukázal na nebezpečenstvo vkladania istoty do vlastníctva vecí, ktoré nás následne oberú o našu ľudskú tvár. „Kto je katechéta?“ opýtal sa Svätý Otec. „Je to ten, kto si v pamäti uchováva a živí pamiatku Boha, uchováva ju v sebe a dokáže ju prebudiť aj druhých.“

V závere liturgického slávenia sa v mene prítomných katechétov Svätému Otcovi poďakoval Mons. Salvatore Fisichella, predseda Pápežskej rady na podporu novej evanjelizácie, ktorá podujatie organizovala.

Ponúkame Vám:

1. Príhovor pápeža Františka katechétom: „Byť v pohybe ako tlčúce srdce“

2. Príhovor Mons. Fisichellu ktorý odznel na katechetickom kongrese: „Katechéza má mať misijný rozmer“

3. Homíliu pápeža Františka na Deň katechétov: „Katechéta je živou pamiatkou Boha“

Spracované podľa Rádio Vatikán