blur, close-up, girl

Modlitba požehnania katechétov

Pane, ďakujeme Ti za Tvojich služobníkov katechétov, ktorých si povolal do služby ohlasovania radostnej zvesti. Za to, že sa rozhodli takto Ti slúžiť. Za to, že sa obetovali. Že niekedy musia obetovať svoj voľný čas. Dokonca aj rodina musí ísť bokom. Je to veľká obeta a oni ju prinášajú. Vďaka, že sa Ti ponúkli a ďalej kráčajú po tejto ceste, aj napriek mnohým ťažkostiam …


Bože! Zvolávame na nich Tvoje požehnanie, Tvoju lásku a dobrotu, Tvoju moc. Ty, Pane, zjav svoju slávu v ich živote a službe. Nech sa stanú obrazom Tvojej lásky a milosrdenstva. Zrkadlom Tvojej dobroty. … Zahrň ich svojou láskou. Ukáž im, ako ich máš rád. Ako ich miluješ. V denníku svätej Faustíny je napísané: „Mám veľkú lásku k Cirkvi, ktorá vychováva a vedie duše k Bohu.“ A my by sme mohli povedať vlastnými slovami: „Mám veľkú lásku ku katechétom, ktorí vychovávajú a vedú duše k Bohu.“ Je to tak. Máš veľkú lásku ku všetkým, ktorí pomáhajú ostatným na ceste za Tebou. … Preto všetkým katechétom daj pocítiť svoju blízkosť. Prosím Ťa, objím ich vo svojom náručí. Oni to veľmi potrebujú. Potrebujú Tvoj dotyk. Dotyk Tvojej lásky. Potrebujú cítiť to, že si do nich zaľúbený… pretože mnohí z nich sú zranení. Nosia vo svojich srdciach rany, ktoré boli spôsobené tým, že boli nepochopení, vnímali nezáujem od ostatných, cítili sa vyradení na okraj, bola im prejavená nedôvera, neúcta, neláska,… áno, sú zranení a potrebujú Tvoju lásku. Aby dostali silu odpustiť. Veď odpustenie je cesta k uzdraveniu. Zahrň ich svojou láskou a dobrotou. … Aby Tvoja láska bola ich osobnou skúsenosťou. Aby ju potom mohli dávať ďalej a hovoriť o nej. Aj oni, Pane, nech volajú – „posilni našu vieru. Posilni našu dôveru.“ Nech sa rozhodnú znova pre Teba. Nech ti znova povedia svoje áno. Nech Ťa znova prijmú do svojho života. Ukáž im, že máš o nich záujem… A toto nech ich znova naštartuje do služby. Ty, Bože, ich pomaž svojou mocou, aby oslobodzovali a uzdravovali. Aby robili ešte väčšie veci. Naplň ich Duchom Svätým, aby vykročili, aby vstali a obuli si topánky a vyšli predovšetkým zo svojho vnútra. Vykročili k tým, ku ktorým ich posielaš…


Požehnaj ich. Požehnaj všetkých katechétov. Nech s radosťou naďalej pracujú. Pošli im tých ľudí, ktorí budú pre nich oporou. Aby s ešte väčšou odvahou a nadšením evanjelizovali a katechetizovali. … Pane, požehnaj aj ich rodiny. … Amen.

Svätý Karol Boromejský, patrón katechétov, oroduj za nás!