Nová katechetická pomôcka – DVD

Vydavateľstvo Nové mesto a Televízia Lux prináša životopisný príbeh Chiary Lubichovej, zakladateľky Hnutia fokoláre. Ako mladá učiteľka žije v čase druhej svetovej vojny v talianskom meste Trident. Odpovedá na Božie volanie, opustí svoj zabehnutý život a zasvätí sa Bohu. On sa stane jediným ideálom jej života. Čoskoro sa k nej pridajú ďalší, aby spoločne pomáhali všetkým bez rozdielu… Jej charizma jednoty sa rozšíri do celého sveta.

Požičať si môžete u nás na DKÚ z našej knižnice.

Objednať si môžete cez eshop obchod.nm.sk.