lecture, instructor, classroom

Prehľad metodických seminárov

Prehľad pripravovaných metodických seminárov pre učiteľov náboženstva/náboženskej výchovy v školskom roku 2021/2022

1. Radostná cesta lásky – ONLINE 
Cieľ: Oboznámiť sa s metodickým postupom pri práci s pracovným zošitom    
Lektor: Mgr. Daniela Balažová    
Termín: 27. 10. 2021 (streda) 
Miesto: DKÚKošice, ONLINE
2. Proces prvotného ohlasovania vo vyučovaní náboženstva
Cieľ:   Ponúknuť víziu vyučovania náboženstva ako prvotné ohlasovanie evanjelia.   
Lektor:  biskupský vikár a riaditeľ DKÚ ThDr. Vladimír Šosták, PhD.  
Termín: 18. 11. 2021  (štvrtok) 
Miesto: MPC, Prešov
3.  Proces prvotného ohlasovania vo vyučovaní náboženstva
Cieľ:    Ponúknuť víziu vyučovania náboženstva ako prvotné ohlasovanie evanjelia.     
Lektor:  biskupský vikár a riaditeľ DKÚ ThDr. Vladimír Šosták, PhD.
Termín: 19. 11. 2021 (piatok) 
Miesto: TF, Košice
4.  Proces prvotného ohlasovania vo vyučovaní náboženstva
Cieľ:  Ponúknuť víziu vyučovania náboženstva ako prvotné ohlasovanie evanjelia.  
Lektor:  biskupský vikár a riaditeľ DKÚ ThDr. Vladimír Šosták, PhD.   
Termín: 24. 11. 2021  (streda) 
Miesto: Humenné
5. Virtuálna realita
Cieľ: Reflektovať svoje vlastné pocity a strachy     
Lektor:  Mgr. Janette Maziniová- Motlová   
Termín: 31. 03. 2022  (štvrtok) 
Miesto: TF, Košice
6. Virtuálna realita  
Cieľ: Reflektovať svoje vlastné pocity a strachy    
Lektor:  Mgr. Janette Maziniová- Motlová  
Termín: 1. 04. 2022 (piatok)     
Miesto: MPC, Prešov