lecture, instructor, classroom

Prehľad metodických seminárov

Prehľad pripravovaných metodických seminárov pre učiteľov náboženstva/náboženskej výchovy v školskom roku 2022/2023

Z organizačných dôvodov a zabezpečenia priestorov Vás prosíme, aby ste sa na jednotlivé semináre záväzne prihlásili do 30. 9. 2022

1. Vstup do exegézy kníh na Biblickú olympiádu
Cieľ: Interpretácia kníh: Nehemiáš, Judita, Ester, prvý Petrov list    
Lektor: SSLic. Milan Diheneščík    
Termín: 26. 8. 2022 (piatok) 
Miesto: TF Košice
2. Nové kurikulum NV v kontexte reformy vzdelávania na Slovensku
Cieľ:   Oboznámiť sa aké miesto má NV v novej reforme vzdelávania a aký dopad má kurikulárna reforma vzdelávania na nové kurikulum NV   
Lektor:  doc. ThDr. Tibor Reimer, PhD.  
Termín: 21. 10. 2022  (piatok) 
Miesto: TF Košice
3.  Ako sa mať rád
Cieľ:    Prevencia syndrómu vyhorenia    
Lektor:  Mons. doc. PhDr. PsLic. Marek Forgáč, PhD.
Termín: 11. 11. 2022 (piatok) 
Miesto: TF Košice
4.  Ako otvoriť tému pornografie v triede? (Počet účastníkov je limitovaný počtom 40 učiteľov)
Cieľ:  Preventívny program škodlivosti a následkov pornografie.  
Lektor:  Lívia Halkman   
Termín: 17. 2. 2023  (piatok) 
Miesto: TF Košice
5. Evolúcia verzus stvorenie
Cieľ: Získať kľúčové kompetencie na základe Božieho slova a aktuálneho vedeckého poznania.   
Lektor:  Ing. Marian Tomašec   
Termín: 3. 3. 2023  (piatok) 
Miesto: TF, Košice

Elektronická prihláška na seminár „Nové kurikulum NV v kontexte reformy vzdelávania na Slovensku“ 21. 10. 2022

Prihláška na seminár Nové kurikulum NV 21. 10. 2022

Elektronická prihláška na seminár Nové kurikulum 21. 10. 2022


Kontaktná adresa:

Elektronická prihláška na seminár „Ako sa mať rád“ 11. 11. 2022

Prihláška na seminár Ako sa mať rád 11. 11. 2022

Elektronická prihláška na seminár Ako sa mať rád  11. 11. 2022


Kontaktná adresa:

Elektronická prihláška na seminár „Ako otvoriť tému pornografie v triede?“ 17. 2. 2023

Počet účastníkov je limitovaný počtom 40 učiteľov. Prihlasovanie je ukončené.

Elektronická prihláška na seminár „Evolúcia verzus stvorenie“ 3. 3. 2023

Prihláška na seminár Evolúcia verzus stvorenie 3. 3. 2023

Elektronická prihláška na seminár Evolúcia verzus stvorenie 3. 3. 2023


Kontaktná adresa: