virgin mary, st, church

Rok Sedembolestnej – ponuka z DKÚ Spišskej diecézy

Pochválený buď Ježiš Kristus.

Srdečne Vás pozdravujeme a dávame do pozornosti niekoľko katechéz a katech. námetov v Roku Sedembolestnej P. Márie – (odkazy sa otvoria v novom okne – na novej karte)

Panna Mária a zasvätený život. ,,Dobre je nám tu…“

Povolanie k zasvätenému životu (katechéza)

Panna Mária a naše krstné zasvätenie (katechéza)

Mária, učiteľka života (katechéza)

Panna Mária Bohorodička: Svätá Mária, Matka Božia…

Svätá Mária, Matka Božia (katechéza)

História sviatku Sedembolestnej Panny Márie

Interaktívny kvíz o Panne Márii

Úplné odpustky v Roku Sedembolestnej

Teológia Tela od Jána Pavla II. (úvod do katechéz v SNV)

Prajeme Vám požehnané dni a veľa síl,

za DKU Spiš.

Marián Majzel

DOMOV

Tel.: +421 53 446 25 71 Mob.: 0907 566 912

Diecezny katecheticky urad Spisskej diecezy

Levocska 10

052 01 SPISSKÁ NOVA VES