Voľné pracovné miesta v škol. roku 2022/23

Základná škola – Bartolomeja Krpelca v Bardejova – 4. ZŠ, farnosť sv. Egídia. Náboženská výchova -14 vyučovacích hodín s nástupom ihneď. Záujemcovia kontaktujte pána dekana Mareka Kreheľa, tel.č. 0908 998 001.

Základná škola Fričovce – 4 hodiny NBV, ZŠ Bertotovce – 2 hodiny NBV (1. stupeň), kontaktujte pána farára Jozefa Marčina: 051/791 11 42.