VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTA

Voľné pracovné miesta na pozíciu učiteľ náboženskej výchovy:

Cirkevná stredná zdravotnícka škola sv. Alžbety, 040 01 Košice, hľadá učiteľa náboženstva na plný úväzok. Telefonický kontakt:  0907 101 104 sekretariát.

ZŠ s MŠ Chminianska Nová Ves, Školská 28, 08233, hľadá učiteľa náboženstva v rozsahu 19 vyučovacích hodín, v pondelok – 5 h. , utorok – 5 h., štvrtok – 4 h., piatok – 5h (streda je voľná) pre 1. -9. ročník . Telefonický kontakt: 051/7795214 školy.