brushes, painter, work shop

VYHODNOTENIE VÝTVARNEJ SÚŤAŽE „BIBLIA OČAMI DETÍ A MLÁDEŽE“

DIECÉZNE KOLO

Do výtvarnej súťaže „Biblia očami detí a mládeže“ sa v školskom roku 2020/2021 zapojilo 14 základných škôl. Na Diecézny katechetický úrad v Košiciach bolo zaslaných celkom 63 výtvarných prác. Predmetom výtvarnej súťaže boli biblické knihy: Kniha Jozue a Kniha Tobiáš. Spoločnou témou týchto kníh bolo Putovanie za cieľom. Práce umiestnené na 1., 2. a 3. mieste z každej kategórie budú ocenené diplomom a zaslané na celoštátne kolo „Biblia očami detí a mládeže“ 2020/2021 na Katolícke pedagogické a katechetické centrum, Levoča do 30. 04. 2021

2. KATEGÓRIA: ZŠ roč. 1. – 2.

PoradieMeno a priezviskoNázov práceAdresa školy
1. miestoJúlia Macková„Do očí mi spadol teplý trus.“ZŠ Mierová 1, Strážske
2. miestoSofia GrácAnjel Rafael sprevádza TobášaZŠ Družicová 4, Košice
3. miestoNina VedrováStretnutie Tobiáša a RafaelaZŠ Mierová 1, Strážske

3. KATEGÓRIA: ZŠ roč. 3. – 4.

PoradieMeno a priezviskoNázov práceAdresa školy
1. miestoAnna ŽákováAnjel sprevádza Tobíaša na cesteZŠ Družicová 4, Košice
2. miestoZoja ZubkováPád JerichaZŠ Sídlisko II. 1336, Vranov nad Topľou
3. miestoAlica RadováDobytie JerichaCirkevná spojená škola Duchnovičová 24, Humenné

4. KATEGÓRIA: ZŠ roč. 5. – 6.

PoradieMeno a priezviskoNázov práceAdresa školy
1. miestoNikoletta ŠtefanováNa ceste do zasľúbenej zemeZŠ Hlavná 165, Valaliky
2. miestoTamara Paľová„… a ryba mu chcela odhryznúť nohu …“ZŠ Mierová 1, Strážske
2. miestoDiana DančováZáchrana vyzvedačovZŠ Juh 1054, Vranov nad Topľou
3. miestoLenka PšeničňakováTóbiho uzdravenieZŠ Juh 1054, Vranov nad Topľou

5. KATEGÓRIA: ZŠ roč. 7. – 9.

PoradiePoradieNázov práceAdresa školy
1. miestoAndrea PukasováPrechod ľudu cez JordánZŠ P. KPT. Nálepku 16 Michalovce
2. miestoKarolíne Demeterová„Vzala obidvoch mužov a ukryla ich.“ZŠ Mierová 1, Strážske
3. miestoDorota Demeterová„Už si starec, rozdeľ krajinu.“ZŠ Mierová 1, Strážske

8. KATEGÓRIA: A – špeciálne školy pre žiakov s mentálnym postihom

PoradiePoradieNázov práceAdresa školy
1. miestoNikola ČerveňákováRafael zbavil Sáru zléhoZŠ a MŠ Pečovská Nová Ves
2. miestoRenáta ŠarkanováZajatie JerichaZŠ a MŠ Pečovská Nová Ves

Výherné práce

CELOŠTÁTNE KOLO

18. mája 2021 sa v priestoroch Katolíckeho pedagogického a katechetického centra v Levoči uskutočnilo vyhodnotenie celoslovenského kola výtvarnej súťaže Biblia očami detí. Cieľom súťaže je zaangažovať deti a mládež do vnímania a prežívania biblických dejín a privádzať ich k poznávaniu Biblie. Obsahom tohto ročníka boli knihy Starého zákona: Kniha Jozue a Kniha Tobiáš.

Odborná porota hodnotila 147 prác po obsahovej a umeleckej stránke. Počet víťazných prác bol 27.