archive, files, register

Advent 2013 – Centrum pro katechezi v Olomouc

V předposledním listopadovém týdnu jsme ve spolupráci s dalšími pastoračními centry spustili zvláštní webové stránky tematicky zaměřené k letošní adventní době. Najdete je na odkazu www.ctyri-tydny.webnode.cz.

Tyto stránky nabízejí nejrůznější podkladové materiály, které byste ve farnostech mohli využít Vy, Vaši spolupracovníci, kteří vyučují náboženství či vedou různá společenství, ale i každý věřící. Najdete zde např. zpracovaný program pro pravïdelné setkávání rodičů s dětmi během adventu, podkladové materiály pro čtyři hodiny náboženství v adventu pro žáky 8. a 9. tříd, dále náměty pro každodenní osobní modlitbu v adventní době pro každého, nebo adventní kalendář ve formě tapet na plochu PC, atd.

Věříme, že se Vám stránky budou líbit a budeme rádi, pokud informaci o tomto webu budete rozšiřovat ve Vašich farnostech.

Přejeme Vám požehnaný závěr církevního roku a radostný vstup do adventní doby!      

Za všechny z katechetického centra

Vít Němec

CENTRUM PRO KATECHEZI OLOMOUC

Wurmova 9, 771 01 Olomouc