archive, files, register

Duchovná obnova 30.11.2013 – zmena

Vážení priatelia v katechéze,

dňa 30. 11. 2013 sa mala uskutočniť duchovná obnova pre učiteľov náboženstva/náboženskej výchovy košických dekanátov na Teologickej fakulte v Košiciach.V uvedený deň je sviatok patróna Košickej arcidiecézy,  sv. Ondreja. Pri tejto príležitosti sa v Košiciach uskutočnia  celodiecézne kňazské rekolekcie. Rekolekcie sa začnú slávnostnou sv. omšou o 10. 00 hod. v katedrále sv. Alžbety.

Z uvedeného dôvodu si dovoľujeme pozvať vás na spoločné slávenie eucharistie v jednote s našimi kňazmi a celou miestnou Cirkvou do katedrály sv. Alžbety

Modlitba sv. ruženca pred sv.omšou, celkom iste dlhšia homília otca arcibiskupa, zjednotenie s presbytermi a ostatnými veriacimi našej partikulárnej cirkvi sú dôvody pre to, aby sme vašu účasť na slávnosti považovali za účasť na duchovnej obnove.

Prosíme Vás, aby ste sa po skončení slávnosti, po odchode z katedrály  prišli zapísať na vrátnicu Arcibiskupského úradu, kde bude pripravená prezenčná listina.

Platí to pre katechétov tak košickej oblasti ako aj všetkých ostatných, ktorí sa rozhodnú prísť na túto slávnosť.

Programv katedrále:

9.30       modlitba sv. ruženca

10.00     slávnostná sv. omša