BIBLICKÁ OLYMPIÁDA 2020/21- ONLINE

Vzhľadom na aktuálnu situáciu sa diecézne (okresné) kolo Biblickej olympiády uskutoční v online priestore prostredníctvom platformy EduPage alebo Online Olympiády.sk. Registrácia je spustená od 09. 02. 2021 až do dňa súťaže 10. marca 2021. Termín je jednotný pre základné a stredné školy. Do súťaže sa môže prihlásiť každá škola s  3- členným družstvom prostredníctvom registrácie učiteľa. Povzbudzujeme všetkých , aby využili túto možnosť súťaženia a ponúkli žiakom novú skúsenosť online súťaže.

Súťaž Biblická olympiáda v online priestore, niekoľko podrobnejších informácií:

  • 09_02_2021 bola spustená registrácia do dekanátneho (okresného) kola
  • registráciu žiakov urobí učiteľ aj v prípade, že pred časom poslal na katechetické stredisko prihlášku resp. vyplnil prihlasovací formulár
  • registrácia je možná do začiatku dekanátneho (okresného) kola, ktoré sa uskutoční 10_03_2021 (spustenie žiakom bude možné od 09:00 h do 09:30h)
  • postup ako učiteľ zaregistruje troch súťažiacich za školu: registrácia-žiaka-na-BO-20_21
  • registrácia pre školy, ktoré nemajú Edupage TU