Rok sv. Jozefa

Svätý otec vyhlásil Rok svätého Jozefa od 8. decembra 2020 do 8. decembra 2021. Pápež František ponúka sv. Jozefa ako patróna v tomto čase krízy. Píše o ňom v  apoštolskom liste Patris corde ku ktorému vyšiel i príslušný dekrét Apoštolskej penitenciárie, ktorým sa na obdobie slávenia „Roka svätého Jozefa“ udeľuje „dar mimoriadnych odpustkov“. Ponúkame vám niekoľko podnetov a inšpirácii na tvorbu katechéz. Materiály budeme priebežne dopĺňať.

Rozbor ikony sv. Jozefa 

Katechéza „Neboj sa…“ – P. Ján Štefanec SVD

MARCOVÁ POBOŽNOSŤ K SV. JOZEFOVI (1.DEŇ)

MARCOVÁ POBOŽNOSŤ K SV. JOZEFOVI (2. DEŇ)

MARCOVÁ POBOŽNOSŤ K SV. JOZEFOVY (3. DEŇ)

MARCOVÁ POBOŽNOSŤ K SV. JOZEFOVI (4. DEŇ)

MARCOVÁ POBOŽNOSŤ K SV. JOZEFOVI (5. DEŇ)

MARCOVÁ POBOŽNOSŤ K SV. JOZEFOVI (6.DEŇ)

MARCOVÁ POBOŽNOSŤ K SV. JOZEFOVI (7.DEŇ)

MARCOVÁ POBOŽNOSŤ K SV. JOZEFOVI (8.DEŇ)

MARCOVÁ POBOŽNOSŤ K SV. JOZEFOVI (9. DEŇ)

MARCOVÁ POBOŽNOSŤ K SV. JOZEFOVI (10. DEŇ)

MARCOVÁ POBOŽNOSŤ K SV. JOZEFOVI (11. DEŇ)

MARCOVÁ POBOŽNOSŤ K SV. JOZEFOVI (12. DEŇ)

MARCOVÁ POBOŽNOSŤ K SV. JOZEFOVI (13. DEŇ)

MARCOVÁ POBOŽNOSŤ K SV. JOZEFOVI (14. DEŇ)

MARCOVÁ POBOŽNOSŤ K SV. JOZEFOVI (15. DEŇ)

MARCOVÁ POBOŽNOSŤ K SV. JOZEFOVI (16. DEŇ)

MARCOVÁ POBOŽNOSŤ K SV. JOZEFOVI (17. DEŇ)

MARCOVA POBOŽNOSŤ K SV. JOZEFOVI (18. DEŇ)

MARCOVA POBOŽNOSŤ K SV. JOZEFOVI (19. DEŇ)

MARCOVA POBOŽNOSŤ K SV. JOZEFOVI (20. DEŇ)

MARCOVA POBOŽNOSŤ K SV. JOZEFOVI (21. DEŇ)

MARCOVA POBOŽNOSŤ K SV. JOZEFOVI (22. DEŇ)

MARCOVÁ POBOŽNOSŤ K SV. JOZEFOVI (23. DEŇ)

MARCOVÁ POBOŽNOSŤ K SV. JOZEFOVI (24. DEŇ)

MARCOVÁ POBOŽNOSŤ K SV. JOZEFOVI (25. DEŇ)

MARCOVÁ POBOŽNOSŤ K SV. JOZEFOVI (26. DEŇ)

MARCOVÁ POBOŽNOSŤ K SV. JOZEFOVI (27. DEŇ)

MARCOVÁ POBOŽNOSŤ K SV. JOZEFOVI (28. DEŇ)

MARCOVÁ POBOŽNOSŤ K SV. JOZEFOVI (29. DEŇ)

MARCOVÁ POBOŽNOSŤ K SV. JOZEFOVI (30. DEŇ)

MARCOVÁ POBOŽNOSŤ K SV. JOZEFOVI (31. DEŇ)

Interaktívny kvíz