Biblická olympiáda – dekanátne kolo

22. 3. 2022 – I. kategória

23. 3. 2022 – II. kategória

Všetci 3 súťažiaci sa musia v daný deň prihlásiť pomocou vygenerovaných kódov v časovom intervale od 9.00 do 9.30 hod. Presné pokyny k súťaži nájdete tu: https://www.onlineolympiady.sk/pokynypresutaziacich?sid=bib2021_kraj