Prvotné ohlasovanie v procese vyučovania náboženstva

Pozývame Vás na odborný seminár „Prvotné ohlasovanie v procese vyučovania náboženstva“. Seminár sa uskutoční prezenčne v dvoch termínoch: 6. apríla 2022 (streda) v Prešove a 20. apríla 2022 (streda) v Košiciach v čase od 9:00 hod.

Lektor: ThDr. Vladimír Šosták, PhD., biskupský vikár

Cieľ: Ponúknuť víziu vyučovania náboženstva ako prvotné ohlasovanie evanjelia