BIBLIQ – BIBLICKÁ LIGA V MOBILE

Dávame vám do pozornosti projekt, ktorý mladým ľuďom približuje Sväté písmo. Bibliq je inovatívnou alternatívou k tradičným biblickým súťažiam. Motivuje kráčať pravidelne so Svätým písmom a dať tak vzťahu s Bohom nový rozmer.

Formou súťaže mladí denne čítajú Bibliu v aplikácii na počítači prípadne v mobile, odpovedajú na kvízové otázky, zbierajú body a plnia skupinové úlohy. Zároveň im Bibliq vysvetľuje čítané state v nových súvislostiach – sú k nim pripravené videá, obrázky a mapy. Liga trvá tri mesiace a jej vyvrcholením je finále – Veľká biblická víkendovka. Súťažia 3 až 5-členné tímy zložené z mladých ľudí od 8. ročníka ZŠ do 2. ročníka SŠ. Každý tím potrebuje sprievodcu – dospelú osobu, ktorou môže byť napríklad aj katechéta.

V roku 2024 sa bude čítať Kniha Genezis :
1. Ako to bolo na počiatku
2. Abrahám a jeho rodina
3. Jakubov príbeh

4. Jozef a jeho bratia

Prihlasovanie do Bibliqu je otvorené  do 28. februára 2024.

Pre lepšie vysvetlenie, aká je úloha sprievodcov, môžete pozrieť  tento článok.

Všetky potrebné informácie nájdete na webe www.bibliq.online.

O projekte sa môžete dočítať napríklad aj v minuloročných Katolíckych novinách

Organizátorom ligy Bibliq je Saleziánsky pastoračný tím.