CELOŠTÁTNE KOLO BIBLICKEJ OLYMPIÁDY 2023/24

Dňa 21. a 22. mája 2024 sa uskutočnil 22. ročník celoštátneho kola Biblickej olympiády v priestoroch kňazského seminára v Spišskej Kapitule v Spišskom Podhradí. Jej spoluorganizátorom bol Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy. Do celoštátneho kola sa po úspešnom zvládnutí dekanátneho (okresného) a diecézneho (krajského) kola, nominovalo po desať najúspešnejších trojčlenných družstiev zo základných a stredných škôl všetkých slovenských diecéz. Predmetom tohtoročnej súťaže boli Kniha Knihy Genezis, Daniel, Žalmu 27 a Evanjelia podľa Jána.

Súťažné úlohy, ktoré zostavila odborná komisia pre Biblickú olympiádu, zahŕňali textové otázky, prácu s biblickým textom, prácu s obrázkami, posolstvo a videostop biblických úryvkov. Súčasťou úloh bola aj dramatizácia vybranej biblickej udalosti. Odbornej porote predsedal biblista doc. Branislav Kľuska, ďalšími jej členmi boli biblisti Milan Diheneščík, Dávid Sklarčík,  Klára Soľanová – dlhoročná metodička DKÚ Spiš a Jozef Bednárik – riaditeľ DKÚ Rožňavskej diecézy. 

VÝSLEDKY BIBLICKEJ OLYMPIÁDY

1. Kategória – ZÁKLADNÁ ŠKOLA

1. miesto: Základná škola s materskou školou A. Kmeťa, Levice (Banskobystrická diecéza)
2. miesto: Gymnázium A. Merici, Trnava (Trnavská diecéza)
3. miesto: Základná škola s materskou školou Stará Bystrica (Žilinská diecéza)

4. miesto: Základná škola s materskou školou sv. Kríža, Kežmarok (Spišská diecéza)

5. miesto: ZŠ Sídlisko II. Vranov nad Topľou (Košická diecéza)

2. Kategória – STREDNÉ ŠKOLY

1. miesto: Gymnázium sv. Františka z Assisi, Žilina ( Žilinská diecéza)
2. miesto: Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, Košice (Košická diecéza)
3. miesto: Gymnázium Angely Merici, Trnava (Trnavská arcidiecéza)

Celý pobyt, ktorý súťažiaci strávili na Spišskej Kapitule bol sprevádzaný programom, ktorého obsahom bola prehliadka Katedrály sv. Martina a diecézneho múzea, potom nasledovala cesta vláčikom na Spišský hrad. Vo večernom programe sa olympionici stretli v živej a zaujímavej diskusii s diecéznym biskupom Mons. Františkom Trstenským a po nej nasledovali zábavné a zoznamovacie aktivity.

Ďakujeme súťažnému družstvu 2. kategórie: Kataríne, Romane a Jánovi z Gymnázia sv. Tomáša Akvinského v Košiciach, ktorí získali krásne 2. miesto a družstvu 1. kategórie zo Základnej školy Sídlisko II. Vranov nad Topľou, ktorí získali 5. miesto za reprezentáciu Košickej arcidiecézy. Veľká vďaka patrí aj katechétom a učiteľom za dôkladnú prípravu súťažiacich.

Blahoželáme! Nech Božie slovo je svetlom pre naše životy.