DUCHOVNÁ OBNOVA

Srdečne Vás pozývame na DUCHOVNÚ OBNOVU, ktorá sa uskutočni online 3. 6. 2021 (štvrtok) o 14, 00 hod. s riaditeľom DKÚ ThDr. Vladimírom Šostákom, PhD. Témou bude meditácia sa nad 23 žalmom: „Pán je môj pastier nič mi nechýba“.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť pomocou tohto formulára:

Prihláška na duchovnú obnovu

Elektronická prihláška na duchovnú obnovu máj 2021


Kontaktná adresa: