Novinky z našej knižnice

Kniha približuje tajomný vzťah medzi dieťaťom a Bohom, ako ho vidí autorka – medzinárodne uznávaná biblistka Sofia Cavalletti. Zároveň ponúka nahliadnuť do tzv. átria, špeciálne upravenej miestnosti pre Katechézy Dobrého Pastiera.

Kniha približuje princípy montessoriovskej metódy pri práci s deťmi v átiru – mieste, kde prebiehajú Katechézy Dobrého pastiera. Pripravené prostredie a vhodné sprevádzanie deťom umožňuje načúvať Božiemu hlasu, ktorý k nim hovorí osobne a v úplnej jednoduchosti.

Metodická pro-life pomôcka. Sedem krásnych fotografií vyvíjajúceho sa človeka v maternici, ku ktorým priradíte 28 kartičiek s faktami o jeho vývoji. Príručka je v slovenskej aj anglickej verzii. Viac info na: www.neviditelnyclovek.sk

V knihe možno nájsť fakty ku kontextu a súčasnému stavu náboženskej výchovy, k rozvoju náboženských kompetencií. Práca napomáha ujasniť si pojmy a obsahy s nimi súvisiace. Odporúčame k lepšiemu pochopeniu nového kurikula.