virgin mary, st, church

Náuka o Panne Márii (Mariológia) v súčasnom školskom vyučovaní Náboženskej výchovy – metodický seminár dňa 3. 2. 2014 v Košiciach

Biskupi Slovenska na 76. plenárnom zasadnutí KBS rozhodli, že vzhľadom na významné jubileá Sedembolestnej Panny Márie – Patrónky Slovenska vyhlásia rok 2014 venovaný práve tomuto sviatku.

Z tohto dôvodu sme tému Metodického seminára pre učiteľov Náboženskej výchovy zamerali práve  na implementáciu náuky o  Panne Márii (Mariológie) do súčasného školského vyučovania Náboženskej výchovy.

Pre rok Panny Márie Sedembolestnej si biskupi Slovenska stanovili niekoľko cieľov a vytýčili témy, ktoré majú posilniť úctu k Panne Márii Sedembolestnej a zároveň slúžiť ako duchovná príprava na zasvätenie sa pod jej ochranu na sviatok Sedembolestnej Panny Márie 15.9.2014. Rok Sedembolestnej a jeho zameranie môžete žiakom bližšie predstaviť pomocou prezentácie.

Zároveň vám k tejto téme ponúkame interaktívne aktivity v programe ActiveInspire. Prvá je tematicky zameraná na bolesti Sedembolestnej Panny Márie. Jej cieľom je priblížiť a zdôrazniť žiakom význam plnosti Máriiných bolestí a predstaviť konkrétne bolestí formou jednoduchej analýzy biblických textov.

Druhá aktivita je orientovaná pre starších žiakov. Jej cieľom je spoznávať Pannu Máriu prostredníctvom jej svätých vlastností. Interaktívne aktivity chronologicky prezentujú základné dogmy o Panne Márii a umocňujú v žiakoch rozvíjať patričnú úctu k nej i sebe navzájom, podľa jej vzoru.

materiály na stiahnutie

PaedDr. Gabriela Genčúrová, doktorantka TF v Košiciach