Potvrdenie o priebehu školského kola Biblickej olympiády

Pochválený buď Ježiš Kristus!

Vážení priatelia, dovoľujeme si upozorniť vás, že na základe propozícii Biblickej olympiády je do 7. 2. 2014 potrebné zaslať Potvrdenie o priebehu školského kola Biblickej olympiády na vašej škole.

Tlačivo nájdete v propozíciách súťaže (odkaz na tlačivo). Tlačivá sú dvojaké, pre kategóriu ZŠ a pre kategóriu SŠ.

Do okresného kola postupuje za každú školu trojčlenné družstvo. To pozostáva zo žiakov, ktorí v školskom kole získali najvyšší počet bodov.

Podotýkame, že žiak – náhradník sa okresného kola zúčastní len v prípade, ak sa jeden z členov postupujúceho družstva nemôže z rôznych dôvodov okresného kola zúčastniť. Je preto múdre, aby sa na okresné kolo pripravoval s ostatnými.

Okresné kolá sa uskutočnia v termínoch od 26. 3. do 28. 3. 2014 tak ako je to uvedené v propozíciách. Konkrétny termín a miesto konania súťaže pre každý okres a kategóriu uverejníme na stránke DKÚ. Na okresné kolo BO zašleme Vám a vedeniu školy pozvánku.

Pán nech vám pomáha a nech vás žehná.

A. Moňoková, metodička DKÚ Košice