NOVÉ Direktórium pre katechézu

Pápežská rada na podporu novej evanjelizácie oficiálne predstavila nové Direktórium pre katechizáciu.  Osobitosťou dokumentu, určeného osobitne do pozornosti biskupov a katechétov, je spätosť evanjelizácie s katechézou. 

TRETIE VYDANIE DIREKTÓRIA

Kritérium nového direktória bolo prehĺbiť úlohu katechézy v dynamike evanjelizácie.

Direktórium vychádza na 300 stranách, ktoré sú rozdelené do troch častí a 12 kapitol. Jeho text pripomína, že každý pokrstený človek je misionárskym učeníkom a  prízvukuje aj nevyhnutnosť nachádzať nový jazyk, s ktorým sa má viera komunikovať.

Ako tri hlavné princípy katechetickej činnosti direktórium predstavuje vydávanie svedectva, postoj milosrdenstva a slobodný a nezištný dialóg. Širší priestor dáva téme formácie katechétov, venuje sa aj dôležitosti rodiny, úlohe farností, katolíckych škôl, prijímaniu postihnutých osôb, migrantov, téme medzináboženského dialógu, potrebe ekologickej konverzie, bioetike i ďalším špecifickým oblastiam.

Direktórium sa zaoberá aj súčasnou digitálnou kultúrou, pričom pripomína jej pozitívne i temné stránky. Táto kultúra totiž môže viesť k osamotenosti, manipulácii, násiliu, kybernetickému šikanovaniu, predsudkom a nenávisti.

DIREKTÓRIUM PRE KATECHÉZU – 10€ ( pri kúpe jednej publikácie dostanete zdarma Všeobecné direktórium pre katechézu). Dostupné na DKÚ v Košiciach Hlavná 28, Košice.

VŠEOBECNÉ DIREKTÓRIUM PRE KATECHIZÁCIU 15. AUGUSTA 1997 Prepracovaná verzia Všeobecného direktória pre katechizáciu (VDK) schválená Pavlom VI. 18. marca 1971. Nová redakcia VDK mala začleniť katechézu do kontextu evanjelizácie a prevziať obsah viery ako ho predkladá Katechizmus Katolíckej Cirkvi. Základná štruktúra VD z roku 1971 sa zachovala. Cieľ prvého i druhého direktória je rovnaký. Poskytnúť základné teologicko-pastoračné zásady na usmernenie a koordinovanie pastoračnej služby a katechézy.

Obrazová príloha