book pages, bible, browse

Vybrané knihy Svätého Písma v školskom roku 2022/2023

Spoločná téma kníh: Odvaha a dôvera v Boha

Kniha Nehemiáš  súbor na stiahnutie

Kniha Judita súbor na stiahnutie

Kniha Ester súbor na stiahnutie

Kniha Prvý Petrov list súbor na stiahnutie