Propozície k Biblickej olympiáde 2023/24

Propozície na stiahnutie

Biblická olympiáda v školskom roku 2023/2024

 • Cieľ:
  • Výchova k hodnotám a medziľudským vzťahom na základe spoznávania biblických postáv a udalostí.
 • Predmet súťaže: vybrané knihy Svätého písma vrátane poznámok pod čiarou
  • SZ – Genezis 12 – 36, Daniel 1 – 6,13 
  • NZ – Evanjelium podľa Jána
  • ŽALM – Žalm 27
 • Spoločná téma kníh: Vytrvať vo viere

REGISTRÁCIA ŽIAKOV POSTUPUJÚCICH DO DEKANÁTNEHO KOLA (do 29. 02. 2024)

Postup v EduPage : Ako zaregistrovať žiakov do súťaže?

Pri registrácii sa súťažiacim zadáva:

1. kategória:

 • 1.R – rímskokatolícki žiaci druhého stupňa ZŠ a 1. až 4. ročníka OG
 • 1.G – gréckokatolícki žiaci druhého stupňa ZŠ a 1. až 4. ročníka OG
 • 1.M – rímskokatolícki žiaci s VJM druhého stupňa ZŠ a 1. až 4. ročníka OG
 • 2.R – rímskokatolícki žiaci SŠ a 5. až 8. ročníka OG
 • 2.G – gréckokatolícki žiaci SŠ a 5. až 8. ročníka OG
 • 2.M – rímskokatolícki žiaci s VJM SŠ a 5. až 8. ročníka OG

2. dekanát / diecéza resp. eparchia  do ktorej škola patrí

3. meno učiteľa, kto žiaka na súťaž pripravoval

Ak potrebujete tieto údaje dodatočne upraviť, postupujte v EduPage takto:

Ako zmením registračné detaily pre už zaregistrovaného súťažiaceho?

4.  len pre kategóriu 2.M sa zadáva názov družstva

V prípade potreby náhradníka, učiteľ pôvodného súťažiaceho odregistruje: Ako zrušiť nesprávnu registráciu do súťaže? a následne vie náhradníka zaregistrovať: Ako zaregistrovať žiakov do súťaže?

V prípade technických problémov v EduPage napíšte na sutaze@asc.sk

Organizačný poriadok BO na stiahnutie