book pages, bible, browse

Vybrané knihy Svätého Písma v školskom roku 2023/2024

Spoločná téma kníh: Vytrvať vo viere

Kniha Genezis kapitoly 12-36  súbor na stiahnutie

Kniha Daniel kapitoly 1-6, 13 súbor na stiahnutie

Kniha 27 Žalm Dôvera v nebezpečenstve súbor na stiahnutie

Evanjelium podľa Jána súbor na stiahnutie