Stretnutia rodičov prvoprijímajúcich detí

Výborná pastoračná pomôcka pre farnosti vydaná v Roku viery 2013. Obsahuje návod na 8 praktických stretnutí na vybrané témy, ktoré sú podložené Božími prikázaniami a evanjeliovými príbehmi. Túto knihu je možné si u nás zapožičať alebo kúpiť za symbolickú cenu 2 €.