Svätý Ondrej Apoštol

Publikácia vydaná k Roku sv. Ondreja – patróna Košickej arcidiecézy. V základných rysoch podáva opis osobnosti a života sv. apoštola Ondreja ako aj genézu úcty k tomuto apoštolovi v dejinách univerzálnych, ako aj našej partikulárnej cirkvi. Je možné si ju u nás zapožičať alebo kúpiť za symbolickú cenu 3 €.