VÝSLEDKOVÁ LISTINA DEKANÁTNEHO A DIECÉZNEHO KOLA BIBLICKEJ OLYMPIÁDY 2022/23

VÝSLEDKY DEKANÁTNEHO KOLA

Dňa 28. a 29. marca 2023 sa uskutočnilo dekanátne (okresné) kolo Biblickej olympiády. V Košickej arcidiecéze sa súťaže zúčastnilo v 1. kategórii (ZŠ) 70 škôl a 208 súťažiacich a v 2. kategórii (SŠ) 25 škôl a 71 súťažiacich. Družstvo postupuje na diecézne (krajské) kolo súťaže, ak priemer súčtu výsledkov súťažiacich je minimálne 60% ( 1. kategória min. 36 bodov, 2. kategória min. 43 bodov). Zároveň za dekanát postupuje družstvo s najvyšším priemerom súčtu výsledkov. Každé družstvo umiestnené na prvých troch miestach získava diplom a cenu od DKÚ v Košiciach.

1. Kategória – ZÁKLADNÁ ŠKOLA

PoradieDekanátŠkolabodyÚspešnosť
1.BardejovCirkevná základná škola sv. Egídia, Jiráskova 547 postupuje
2. BardejovCirkevná základná škola s MŠ sv. Faustíny, Pánska 242045nepostupuje
3. BardejovZákladná škola s MŠ Hertník39nepostupuje
1.HumennéGymnázium sv. Cyrila a Metoda, Duchnovičova 24 48postupuje
2.HumennéZákladná škola, SNP 141nepostupuje
3.HumennéZákladná škola, Pugačevova 1381/740nepostupuje
1.Košice – juhZákladná škola, Hlavná 165, Valaliky30nepostupuje
2.Košice – juhZákladná škola, Školská 94, Trstené pri Hornáde22nepostupuje
1.Košice – stredZákladná škola sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 1853postupuje
2.Košice – stredZákladná škola, Krosnianska 447nepostupuje
3.Košice – stredZŠ sv. Košických mučeníkov, Čordákova 5045nepostupuje
1.Košice – východZákladná škola s MŠ Rozhanovce, SNP 12154postupuje
2. Košice – východZákladná škola s MŠ sv. Marka Križina, Rehoľná 2, Krásna nad Hornádom47nepostupuje
1.LipanyZákladná škola, Komenského 113, Lipany51postupuje
2.LipanyZákladná škola s MŠ, Školská 2, Ľubotín50nepostupuje
3.LipanyZákladná škola s MŠ, Plavnica48nepostupuje
1.Moldava nad BodvouZákladná škola, Československej armády 15, 34nepostupuje
1.MichalovceZákladná škola, J. Švermu 653postupuje
2.MichalovceZákladná škola, Okružná 1752nepostupuje
3.MichalovceZákladná škola, Mierová 1, Strážske47nepostupuje
1.ObišovceCirkevná základná škola sv. Michala, Kendice42postupuje
2.ObišovceZákladná škola, Kysak40nepostupuje
3.ObišovceZákladná škola, Petrovany36nepostupuje
1.Prešov – stredCirkevná základná škola s MŠ sv. Gorazda, Solivarská 4944postupuje
2.Prešov – stredZákladná škola, Prostějovská 3838nepostupuje
3.Prešov – stredZákladná škola, Lesnícka 135nepostupuje
1.Prešov – západZákladná škola s MŠ, Školská 28, Chminianska Nová Ves39postupuje
2.Prešov – západZákladná škola, Školská 531/29, Veľký Šariš34nepostupuje
1.SabinovCirkevná základná škola sv. Jána Krstiteľa, 9. mája 740/754postupuje
2.SabinovZákladná škola s MŠ, Školská 459/12, Pečovská Nová Ves39nepostupuje
3.SabinovZákladná škola, Komenského 1327nepostupuje
1.SninaCirkevná základná škola s MŠ sv. Petra a Pavla, Belá nad Cirochou47postupuje
2.SninaGymnázium sv. Cyrila a Metoda, Švermova 1041nepostupuje
3.SninaCirkevná základná škola sv. Cyrila a Metoda, Švermova 1033nepostupuje
1.StropkovCirkevná základná škola sv. Petra a Pavla, Hrnčiarska 795/61 40postupuje
2.StropkovZákladná škola Kračúnovce26nepostupuje
1.TrebišovZákladná škola, M. R. Štefánika 910/5143postupuje
1. Veľké KapušanyZákladná škola, Školská 2, Streda nad Bodrogom39postupuje
1.Vranov nad TopľouCirkevné gymnázium sv. Františka z Assisi ako organizačná zložka Cirkevnej spojenej školy57postupuje
2.Vranov nad TopľouZákladná škola, Sídlisko II 133654nepostupuje
3.Vranov nad TopľouZákladná škola, Juh 105441nepostupuje

Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a víťazom srdečne blahoželáme.

2. Kategória – Stredné školy

PoradieDekanátŠkolabodyÚspešnosť
1.BardejovGymnázium sv. Jána Bosca ako súčasť Cirkevnej spojenej školy49postupuje
1.HumennéObchodná akadémia, Komenského 157postupuje
2.HumennéGymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 455nepostupuje
3.HumennéGymnázium sv. Cyrila a Metoda, Duchnovičova 2439nepostupuje
1.Košice -juhStredná odborná škola veterinárna, Košice – Barca40nepostupuje
1.Košice – stredGymnázium, Poštová 962postupuje
2.Košice – stredGymnázium, sv. Edity Steinovej, Charkovská 159nepostupuje
3.Košice – stredGymnázium sv. Tomáša Akvinského, Zbrojničná 355nepostupuje
1.LipanyGymnázium, Komenského 1359postupuje
1.MichalovceStredná zdravotnícka škola, Masarykova 2744postupuje
2.MichalovceGymnázium, Ľ Štúra 2642nepostupuje
1.Prešov – stredGymnázium sv. Moniky, Tarasa Ševčenka 1, Prešov 62postupuje
2.Prešov – stredStredná odborná škola služieb, Košická 2036nepostupuje
1.Vranov nad TopľouCirkevné gymnázium sv. Františka z Assisi ako organizačná zložka Cirkevnej spojenej školy58postupuje

Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a víťazom srdečne blahoželáme.

VÝSLEDKY DIECÉZNEHO KOLA

Dňa 25. a 26. apríla 2023 sa uskutočnilo diecézne (krajské) kolo Biblickej olympiády. V Košickej arcidiecéze postúpilo z dekanátneho na diecézne kolo v 1. kategórii (ZŠ) 14 škôl a 39 súťažiacich a v 2. kategórii (SŠ) 7 škôl a 20 súťažiacich. Za diecézu postupuje družstvo s najvyšším priemerom súčtu výsledkov. Každé družstvo umiestnené na prvých troch miestach získava diplom a cenu od DKÚ v Košiciach. . Celoštátne kolo Biblickej olympiády sa uskutoční 23. 5. 2023 pre 1. kategóriu (ZŠ) a 24 .5. 2023 pre 2. kategóriu (SŠ) prezenčne v Bratislave. Viac informácií o celoštátnom kole dostanú dotknutí učitelia priamo od organizátorov súťaže emailom.

1. Kategória – ZÁKLADNÁ ŠKOLA

PoradieDekanátŠkolabodyúspešnosť
1. Košice -stredZákladná škola sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 1895,5postupuje
2.Košice – východZákladná škola s Materskou školou Rozhanovce86nepostupuje
3.Vranov nad TopľouCirkevná spojená škola, školská 650, Vranov nad Topľou85,5nepostupuje

2. Kategória – Stredné školy

PoradieDekanátŠkolabodyúspešnosť
1.PrešovGymnázium sv. Moniky, Prešov90postupuje
2.LipanyGymnázium, Komenského 13, Lipany87,5nepostupuje
3.Košice – stredGymnázium, Poštová 9, Košice81nepostupuje