CELOŠTÁTNE KOLO BIBLICKEJ OLYMPIÁDY 2022/23

Dňa 23. a 24. mája 2023 sa uskutočnil 21. ročník celoštátneho kola Biblickej olympiády v Národnej Svätyni Šaštín -Stráže. Súťaže sa zúčastnilo 60 žiakov z takmer všetkých diecéz celého Slovenka, ktorí súťažili v dvoch kategóriách (základné a stredné školy) prostredníctvo trojčlenného družstva. Predmetom tohtoročnej súťaže boli Kniha Nehemiáš, Kniha Judit, Ester a 1. Petrov list.

Súťažné úlohy, ktoré zostavila odborná komisia pre Biblickú olympiádu, zahŕňali textové otázky, prácu s biblickým textom, prácu s obrázkami, videostop biblických úryvkov. Súčasťou úloh bola aj dramatizácia vybranej biblickej udalosti. Odbornej porote predsedal ThDr. Branislav Kľuska, PhD., ktorý pôsobí ako docent na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku.

VÝSLEDKY BIBLICKEJ OLYMPIÁDY

1. Kategória – ZÁKLADNÁ ŠKOLA

1. miesto: Základná škola sv. Cyrila a Metoda, Košice (Košická arcidiecéza)
2. miesto: Základná škola Andrea Kmeťa, Levice (Banskobystrická diecéza)
3. miesto: Základná škola sv. Vincenta, Ružomberok (Spišská diecéza)

2. Kategória – STREDNÉ ŠKOLY

1. miesto: Gymnázium sv. Františka z Assisi, Žilina ( Žilinská diecéza)
2. miesto: Gymnázium Angely Merici, Trnava (Trnavská arcidiecéza)
3. miesto: Gymnázium sv. Cyrila a Metoda, Nitra (Nitrianska diecéza)

Celý pobyt, ktorý súťažiaci strávili v Šaštíne bol sprevádzaný programom, ktorého obsahom bola prehliadka historickej časti mesta Skalica, prehliadka baziliky Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne a večer plný zábavných a zoznamovacích aktivít.