X. SVETOVÉ STRETNUTIE RODÍN

25. 6. – 26. 6. 2022

Pozývame všetky rodiny sláviť X. Svetové stretnutie rodín  počas víkendu 25. – 26. júna 2022 aj v našej Košickej arcidiecéze. Na podujatie je vstup voľný, nie je potrebné prihlasovať sa vopred. Celý program kongresu z Ríma bude sprístupnení každému a streamovaný  s prekladom do svetových jazykov. Prenosy z festivalu rodín, sv. omše i Anjel Pána s pápežom zabezpečia slovenské katolícke médiá. Všetky informácie a aktuality nájdete na www.svetovestretnutierodin.sk

22. – 26. júna 2022

Téma: „Rodinná láska: povolanie a cesta svätosti“

X. svetové stretnutie rodín, ktoré sa uskutoční od 22. do 26. júna 2022 v Ríme, sa koná pri príležitosti piateho výročia apoštolskej exhortácie Amoris laetitia a v kontexte Roku rodiny Amoris laetitia, ktorý pápež vyhlásil od 19. marca 2021 do 26. júna 2022. Ako oznámil pápež František, X. ročník Svetového stretnutia rodín bude „multicentrálnym“ a „rozsiahlym“ (rozptýlený do viacerých centier) čo pomôže k zapojeniu diecéznych spoločenstiev po celom svete. V týždni od 22. do 26. júna 2022 sa pápež v Ríme stretne len s delegátmi biskupských konferencií, cirkevných hnutí a rodinných združení. V rovnakých dňoch bude môcť byť každá diecéza centrom lokálneho stretnutia pre svoje vlastné rodiny a komunity. Týmto pozývame a prosíme celé diecézne spoločenstvo aby ste spolu s rodinami bolí živí, aktívni a tvoriví, zladení s tým, čo bude prebiehať v Ríme. Materiály jednotlivých katechéz budeme zverejňovať v mesačných intervaloch.

Oficiálna hymna Svetového stretnutia rodín 2022

Slovenská verzia hymny

KATECHÉZY

Predstavujeme katechézy, možnosti ich využitia, propagácie a niekoľko metodologických odporúčaní pre vedenie stretnutí vo farnosti.

Témy katechéz

  1. Povolanie a rodina
  2. Povolaní k svätosti
  3. Nazaret: urobiť lásku normálnou
  4. Všetci sme deti, všetci sme bratia
  5. Otcovia a matky
  6. Starí rodičia a seniori
  7. „Môžem? Ďakujem! Prepáč!“

Úvod ku katechézam od pápeža Františka

Metodické odporúčania ako používať katechézy

FORMULÁRmožnosť objednať si katechézy

1. Katechéza – Povolanie a rodina

Slovo povolanie pochádza z latinského slovesa „vocare“, ktorého význam je volať. Prvým povolaním, ktoré Boh vložil do každého ľudského stvorenia, je prostredníctvom krstu byť jeho deťmi. Niektorí sú povolaní darovať svoj život Bohu cez kňazské alebo rehoľné zasvätenie, iní sa Pánovi odovzdajú vo sviatosti manželstva. Aj manželský život je teda povolanie, ku ktorému pozýva Boh.

1. katechéza – Povolanie a rodina

2. Katechéza – Povolaní k svätosti

K čomu Boh volá našu rodinu? Svätý Pavol – povolaný Pánom k radikálnemu obráteniu v jeho živote (Sk 9:1-28) by mohol odpovedať takto: „Nech je zvelebený Boh, ktorý si nás ešte pred stvorením sveta vyvolil, aby sme boli pred jeho tvárou svätí a nepoškvrnení v láske“… Rodina je obzvlášť vhodným miestom na rozjímanie o pôsobení Božieho Ducha, ktorý dokáže obracať srdcia ľudí.

2. katechéza – Povolaní k svätosti

3. Urobiť lásku normálnou

Budeme uvažovať o rodinnom živote ako o mieste, kde sa narodil a žil Ježiš, kde sa učíme žiť tak, aby láska bola normálnou súčasťou nášho života.

3. katechéza Urobiť lásku normálnou

4. Všetci sme deti, všetci sme bratia

Budeme hovoriť o tom, ako sa navzájom potrebujeme a o hodnote bratstva, ktoré buduje rodinu, Cirkev i spoločnosť.

4. katechéza Všetci sme deti, všetci sme bratia

5. Otcovia a matky

Spoločne sa budeme zamýšľať a hovoriť o tých, na ktorých je postavená spoločnosť a vďaka ktorým sa buduje aj spoločenstvo Cirkvi. Sú to otcovia a mamy.

5. katechéza – Otcovia a matky

6. Starí rodičia a seniori

Zamyslíme sa nad darom, akým sú pre naše rodiny, Cirkev i spoločnosť starí rodičia a seniori. „Kvalita každej spoločnosti, povedal by som každej civilizácie, sa posudzuje aj podľa toho, ako sa správa k seniorom a podľa miesta, aké im vyhradzuje v spoločenskom živote“ (pp. Benedikt)

6. katechéza – Starí rodičia a seniori

Prevzaté z:

https://www.svetovestretnutierodin.sk/katechezy/

https://rodina.kbs.sk