X. SVETOVÉ STRETNUTIE RODÍN V RÍME

22. – 26. júna 2022

Téma: „Rodinná láska: povolanie a cesta svätosti“

X. svetové stretnutie rodín, ktoré sa uskutoční od 22. do 26. júna 2022 v Ríme, sa koná pri príležitosti piateho výročia apoštolskej exhortácie Amoris laetitia a v kontexte Roku rodiny Amoris laetitia, ktorý pápež vyhlásil od 19. marca 2021 do 26. júna 2022. Ako oznámil pápež František, X. ročník Svetového stretnutia rodín bude „multicentrálnym“ a „rozsiahlym“ (rozptýlený do viacerých centier) čo pomôže k zapojeniu diecéznych spoločenstiev po celom svete. V týždni od 22. do 26. júna 2022 sa pápež v Ríme stretne len s delegátmi biskupských konferencií, cirkevných hnutí a rodinných združení. V rovnakých dňoch bude môcť byť každá diecéza centrom lokálneho stretnutia pre svoje vlastné rodiny a komunity. Týmto pozývame a prosíme celé diecézne spoločenstvo aby ste spolu s rodinami bolí živí, aktívni a tvoriví, zladení s tým, čo bude prebiehať v Ríme. Materiály jednotlivých katechéz budeme zverejňovať v mesačných intervaloch.

Oficiálna hymna Svetového stretnutia rodín 2022

KATECHÉZY

Predstavujeme katechézy, možnosti ich využitia, propagácie a niekoľko metodologických odporúčaní pre vedenie stretnutí vo farnosti.

Témy katechéz

  1. Povolanie a rodina
  2. Povolaní k svätosti
  3. Nazaret: urobiť lásku normálnou
  4. Všetci sme deti, všetci sme bratia
  5. Otcovia a matky
  6. Starí rodičia a seniori
  7. „Môžem? Ďakujem! Prepáč!“

Úvod ku katechézam od pápeža Františka

Metodické odporúčania ako používať katechézy

FORMULÁRmožnosť objednať si katechézy

1. Katechéza – Povolanie a rodina

Slovo povolanie pochádza z latinského slovesa „vocare“, ktorého význam je volať. Prvým povolaním, ktoré Boh vložil do každého ľudského stvorenia, je prostredníctvom krstu byť jeho deťmi. Niektorí sú povolaní darovať svoj život Bohu cez kňazské alebo rehoľné zasvätenie, iní sa Pánovi odovzdajú vo sviatosti manželstva. Aj manželský život je teda povolanie, ku ktorému pozýva Boh.

1. katechéza – Povolanie a rodina

2. Katechéza – Povolaní k svätosti

K čomu Boh volá našu rodinu? Svätý Pavol – povolaný Pánom k radikálnemu obráteniu v jeho živote (Sk 9:1-28) by mohol odpovedať takto: „Nech je zvelebený Boh, ktorý si nás ešte pred stvorením sveta vyvolil, aby sme boli pred jeho tvárou svätí a nepoškvrnení v láske“… Rodina je obzvlášť vhodným miestom na rozjímanie o pôsobení Božieho Ducha, ktorý dokáže obracať srdcia ľudí.

2. katechéza – Povolaní k svätosti

Prevzaté z:

https://www.svetovestretnutierodin.sk/katechezy/

https://rodina.kbs.sk