Biblia očami a mládeže

brushes, painter, work shop

VYHODNOTENIE VÝTVARNEJ SÚŤAŽE „BIBLIA OČAMI DETÍ A MLÁDEŽE“ 2023/2024

DIECÉZNE KOLO Do výtvarnej súťaže „Biblia očami detí a mládeže“ sa v školskom roku 2023/2024 zapojilo: 3 materské školy, 29 základných škôl, 1 stredná a 5 špeciálnych škôl Košickej arcidiecézy . Na Diecézny katechetický úrad v Košiciach bolo zaslaných celkom 159 výtvarných prác. Predmetom výtvarnej súťaže bola Kniha Genezis, Daniel, Žalm 27, Evanjelium podľa Jána. Spoločná téma vybraných […]

VYHODNOTENIE VÝTVARNEJ SÚŤAŽE „BIBLIA OČAMI DETÍ A MLÁDEŽE“ 2023/2024 Read More »

brushes, painter, work shop

VYHODNOTENIE VÝTVARNEJ SÚŤAŽE „BIBLIA OČAMI DETÍ A MLÁDEŽE“ 2022/2023

DIECÉZNE KOLO Do výtvarnej súťaže „Biblia očami detí a mládeže“ sa v školskom roku 2022/2023 zapojilo: 9 materských škôl, 174 základných škôl, 10 stredných škôl a 16 špeciálnych škôl Košickej arcidiecézy . Na Diecézny katechetický úrad v Košiciach bolo zaslaných celkom 209 výtvarných prác. Predmetom výtvarnej súťaže bola Kniha Nehemiáš, Judit, Ester a prvý Petrov list. Spoločná téma

VYHODNOTENIE VÝTVARNEJ SÚŤAŽE „BIBLIA OČAMI DETÍ A MLÁDEŽE“ 2022/2023 Read More »

brushes, painter, work shop

VYHODNOTENIE VÝTVARNEJ SÚŤAŽE „BIBLIA OČAMI DETÍ A MLÁDEŽE“

DIECÉZNE KOLO Do výtvarnej súťaže „Biblia očami detí a mládeže“ sa v školskom roku 2021/2022 zapojilo: 1 materská škola, 27 základných škôl, 1 stredná škola a 3 špeciálne základné školy Košickej arcidiecézy . Na Diecézny katechetický úrad v Košiciach bolo zaslaných celkom 129 výtvarných prác. Predmetom výtvarnej súťaže bola Kniha Skutky apoštolov. Spoločná téma bola „Putovanie za cieľom„.

VYHODNOTENIE VÝTVARNEJ SÚŤAŽE „BIBLIA OČAMI DETÍ A MLÁDEŽE“ Read More »