Sutaze

VÝSLEDKOVÁ LISTINA DEKANÁTNEHO KOLA BIBLICKEJ OLYMPIÁDY 2023/24

VÝSLEDKY DEKANÁTNEHO KOLA Dňa 21. a 22. marca 2024 sa uskutočnilo dekanátne (okresné) kolo Biblickej olympiády. V Košickej arcidiecéze sa súťaže zúčastnilo v 1. kategórii (ZŠ) 80 škôl a 240 súťažiacich a v 2. kategórii (SŠ) 26 škôl a 75 súťažiacich. Víťazom dekanátneho kola sa stáva a do diecézneho kola postupuje družstvo s najvyšším počtom […]

VÝSLEDKOVÁ LISTINA DEKANÁTNEHO KOLA BIBLICKEJ OLYMPIÁDY 2023/24 Read More »

BIBLIQ – BIBLICKÁ LIGA V MOBILE

Dávame vám do pozornosti projekt, ktorý mladým ľuďom približuje Sväté písmo. Bibliq je inovatívnou alternatívou k tradičným biblickým súťažiam. Motivuje kráčať pravidelne so Svätým písmom a dať tak vzťahu s Bohom nový rozmer. Formou súťaže mladí denne čítajú Bibliu v aplikácii na počítači prípadne v mobile, odpovedajú na kvízové otázky, zbierajú body a plnia skupinové úlohy. Zároveň

BIBLIQ – BIBLICKÁ LIGA V MOBILE Read More »

Propozície k Biblickej olympiáde 2023/24

Propozície na stiahnutie Biblická olympiáda v školskom roku 2023/2024 REGISTRÁCIA ŽIAKOV POSTUPUJÚCICH DO DEKANÁTNEHO KOLA (do 29. 02. 2024) Postup v EduPage : Ako zaregistrovať žiakov do súťaže? Pri registrácii sa súťažiacim zadáva: 1. kategória: 2. dekanát / diecéza resp. eparchia  do ktorej škola patrí 3. meno učiteľa, kto žiaka na súťaž pripravoval Ak potrebujete tieto údaje dodatočne

Propozície k Biblickej olympiáde 2023/24 Read More »

CELOŠTÁTNE KOLO BIBLICKEJ OLYMPIÁDY 2022/23

Dňa 23. a 24. mája 2023 sa uskutočnil 21. ročník celoštátneho kola Biblickej olympiády v Národnej Svätyni Šaštín -Stráže. Súťaže sa zúčastnilo 60 žiakov z takmer všetkých diecéz celého Slovenka, ktorí súťažili v dvoch kategóriách (základné a stredné školy) prostredníctvo trojčlenného družstva. Predmetom tohtoročnej súťaže boli Kniha Nehemiáš, Kniha Judit, Ester a 1. Petrov list.

CELOŠTÁTNE KOLO BIBLICKEJ OLYMPIÁDY 2022/23 Read More »

VÝSLEDKOVÁ LISTINA DEKANÁTNEHO A DIECÉZNEHO KOLA BIBLICKEJ OLYMPIÁDY 2022/23

VÝSLEDKY DEKANÁTNEHO KOLA Dňa 28. a 29. marca 2023 sa uskutočnilo dekanátne (okresné) kolo Biblickej olympiády. V Košickej arcidiecéze sa súťaže zúčastnilo v 1. kategórii (ZŠ) 70 škôl a 208 súťažiacich a v 2. kategórii (SŠ) 25 škôl a 71 súťažiacich. Družstvo postupuje na diecézne (krajské) kolo súťaže, ak priemer súčtu výsledkov súťažiacich je minimálne

VÝSLEDKOVÁ LISTINA DEKANÁTNEHO A DIECÉZNEHO KOLA BIBLICKEJ OLYMPIÁDY 2022/23 Read More »

brushes, painter, work shop

VYHODNOTENIE VÝTVARNEJ SÚŤAŽE „BIBLIA OČAMI DETÍ A MLÁDEŽE“ 2022/2023

DIECÉZNE KOLO Do výtvarnej súťaže „Biblia očami detí a mládeže“ sa v školskom roku 2022/2023 zapojilo: 9 materských škôl, 174 základných škôl, 10 stredných škôl a 16 špeciálnych škôl Košickej arcidiecézy . Na Diecézny katechetický úrad v Košiciach bolo zaslaných celkom 209 výtvarných prác. Predmetom výtvarnej súťaže bola Kniha Nehemiáš, Judit, Ester a prvý Petrov list. Spoločná téma

VYHODNOTENIE VÝTVARNEJ SÚŤAŽE „BIBLIA OČAMI DETÍ A MLÁDEŽE“ 2022/2023 Read More »

bag, bible, computer

Propozície BO

 Propozície Biblickej olympiády súbor na stiahnutie  Pokyny pre súťažiacich v diecéznom (krajskom) kole Biblickej olympiády 2022/2023 Ako zaregistrujem postupujúceho žiaka do vyššieho kola súťaže cez výsledkovú listinu?  Pokyny k vyhotoveniu a zasielaniu scénky pre obe kategórie Na akú adresu zasielam/zdieľam súbor videa scénky? Súbor uložte pod názvom v tvare: Škola_kategória_súradnice udalosti vo SP.  kritériá hodnotenia

Propozície BO Read More »

20. ROČNÍK CELOŠTÁTNEHO KOLA BIBLICKEJ OLYMPIÁDY V KOŠICIACH

Dňa 17. a 18. mája sa uskutočnil 20. ročník celoštátneho kola Biblickej olympiády v Košiciach. Súťaže sa zúčastnilo 54 žiakov a študentov z takmer všetkých diecéz, ktorí súťažili v dvoch kategóriách (základné a stredné školy) prostredníctvom trojčlenného družstva. Predmetom tohtoročnej súťaže boli dve knihy zo Starého  zákona – Kniha Tobiáš a vybrané kapitoly z Knihy Jozue; a jedna kniha z Nového

20. ROČNÍK CELOŠTÁTNEHO KOLA BIBLICKEJ OLYMPIÁDY V KOŠICIACH Read More »