PÁPEŽ FRANTIŠEK NA SLOVENSKU OD 12. – 15. 2021

Počas svojej pastoračnej cesty navštívil pápež František Bratislavu, Prešov, Košice a Šaštín. Ide o prvú cestu pápeža Františka na Slovensko.

Ponúkame vám katechézy, ktoré je možné využiť pre bližšie spoznanie toho, čo Svätý Otec učí, na ktoré myšlienky kladie dôraz, akým spôsobom uvažuje a ako odpovedá na dôležité otázky dnešnej doby. Katechézy sú inšpirované principiálnymi dokumentami Svätého Otca a dôležitými témami, ktorým sa často venuje.

1. Kto je pápež? (ThLic. Jozef Možiešik, PhD.)

link na stiahnutie

2. Životopis pápeža Františka (sr. M. Faustína Zaťková, FDC)

link na stiahnutie

3. Je to kľúčové (sr. Alica Horňáčková, ND)

link na stiahnutie

4. Interaktívny test (ThLic. Marián Majzel, PhD.)

5. Puzzle zo života Pápeža Františka

6. Čo vieš o pápežovi Františkovi? (Ukážka – kvíz Microsoft Forms )