bag, bible, computer

Propozície BO

 Propozície Biblickej olympiády súbor na stiahnutie 

Pokyny pre súťažiacich v diecéznom (krajskom) kole Biblickej olympiády 2022/2023

 • Žiakov, ktorí postúpili do diecézneho kola zaregistruje učiteľ 

Ako zaregistrujem postupujúceho žiaka do vyššieho kola súťaže cez výsledkovú listinu? 

 • Diecézne kolo BO bude dňa 25. apríla 2023 pre ZŠ a 26. apríla 2023 pre SŠ.
 • Test bude obsahovať úlohy rôzneho typu. Jednou z nich je scénka, viď pokyny nižšie.
 • Úspešným riešiteľom diecézneho (krajského) kola BO sa stáva súťažiaci jednotlivec, ktorý dosiahne minimálne 60 %.
 • Družstvo  (výnimočne minimálne dvaja súťažiaci) môže postúpiť na vyššie kolo súťaže, ak dosiahne minimálne 60%. Zároveň za diecézu (kraj) postupuje družstvo s najvyšším počtom bodov (za splnenia minimálne 60% úspešnosti).
 • V prípade rovnosti bodov porota rozhodne o víťazovi na základe vyššieho počtu bodov z prvej úlohy – Testu (pri rovnosti bodov z testu sa obdobne postupuje porovnaním výsledkov ďalšej úlohy).
 • Súťažiaci počas samotnej súťaže majú dovolené spolupracovať, komunikovať v rámci trojčlenného tímu súťažiacich za školu. 

  Pokyny k vyhotoveniu a zasielaniu scénky pre obe kategórie

  • Úlohou postupujúceho družstva z dekanátu je pripraviť súvisle natočenú scénku v trvaní 2 až 2,5 minúty (bez strihu a efektov). 
  • Súbor s nahratou scénkou je potrebné nahrať/sprístupniť pre metodika svojej diecézy do 19.04.2023.

  Na akú adresu zasielam/zdieľam súbor videa scénky?

  Súbor uložte pod názvom v tvare: Škola_kategória_súradnice udalosti vo SP. 

  kritériá hodnotenia scénky BO pre základné školy

   súbor na stiahnutie 

  kritériá hodnotenia scénky BO pre stredné školy

   súbor na stiahnutie