TRI STĹPY PÔSTU

Aby sme sa udržali na správnej ceste k jadru pôstneho obdobia, ktorým je prehĺbenie vzťahu s Pánom, cirkev nám ponúka tri stĺpy, ktoré nám majú napomôcť sústrediť sa na naše úsilie: modlitbu, pôst a almužnu.

  1. MODLITBA
  2. PÔST
  3. ALMUŽNA