vzdelavanie formacia

bud, spring, branch

Duchovná obnova

Duchovné obnovy pre učiteľov N/NV v školskom roku 2021/2022 Košice 1. 3. 2022 Spracovala: Mgr. H. Milkovičová, metodička Učitelia N/NV, ktorí sa zúčastnia duchovných cvičení organizovaných DKÚ Košice, (prípadne v inom spoločenstve), splnia si podmienku duchovnej formácie v danom šk. roku. Potvrdenie o účasti na duchovných cvičeniach predložia po ich absolvovaní na DKÚ. Oblasť Košice …

Duchovná obnova Čítajte viac »

person, sit, bench

Duchovné cvičenia – prihlasovanie

Duchovné cvičenia pre učiteľov N/NV sa uskutočnia od 18. 2 do 21. 2. 2022 Miesto konania: Penzión Augustineum, Bardejovské Kúpele 63 Exercitátor: ThDr. Vladimír Šosták, PhD., biskupský vikár a riaditeľ DKÚ v Košiciach Téma: Posväcovanie prostredníctvom knihy Levitikus Účastnícky poplatok: ubytovanie a strava pre jednu osobu na celý pobyt je 80 € Záujemcovia sa môžu prihlásiť pomocou tohto formulára:

lecture, instructor, classroom

Prehľad metodických seminárov

Prehľad pripravovaných metodických seminárov pre učiteľov náboženstva/náboženskej výchovy v školskom roku 2021/2022 1. Radostná cesta lásky – ONLINE  Cieľ: Oboznámiť sa s metodickým postupom pri práci s pracovným zošitom     Lektor: Mgr. Daniela Balažová     Termín: 27. 10. 2021 (streda)  Miesto: DKÚ, Košice, ONLINE 2. Proces prvotného ohlasovania vo vyučovaní náboženstvaCieľ:   Ponúknuť víziu vyučovania náboženstva ako prvotné ohlasovanie evanjelia.   Lektor:  biskupský vikár a …

Prehľad metodických seminárov Čítajte viac »

Odporúčaná literatúra

Všeobecné direktórium pre katechizáciu Cirkev vysvetľuje pravdy viery novým spôsobom zrozumiteľným dnešným ľuďom. Je potrebné nájsť aj nové formy evanjelizácie a katechizácie, ktoré by oslovili ľudí mladých aj starších, deti aj dospelých. Metódy a formy, ktoré boli dobré v minulosti, dnes už nepostačujú a je potrebné ich meniť a prispôsobiť dnešnému človeku. Sväté písmo Vydanie …

Odporúčaná literatúra Čítajte viac »

class, room, lecture hall

Materiály zo seminárov

školský rok 2020/2021 Predstavenie pracovného zošita katolíckeho náboženstva pre 1. ročník ZŠ – 28. 8. 2020 Radostná cesta lásky – metodický pokyn 1   súbor na stiahnutie Radostná cesta lásky- metodický pokyn 2   súbor na stiahnutie školský rok 2017/2018 Dátum seminára: 16. 2. 2018 v Košiciach. Lektor seminára: PhDr. Mgr. Imrich Degro, PhD. Diabol a démoni 1  súbor na …

Materiály zo seminárov Čítajte viac »

candle, light candle, kindle

Duchovné cvičenia

Duchovné cvičenia pre učiteľov N/NV sa uskutočnia od 18. 2. do 21. 2. 2022 Miesto konania: Penzión Augustineum, Bardejovské Kúpele 63 Exercitátor: ThDr. Vladimír Šosták, PhD., biskupský vikár a riaditeľ DKÚ v Košiciach Téma: Posväcovanie prostredníctvom knihy Levitikus Účastnícky poplatok: ubytovanie a strava pre jednu osobu na celý pobyt je __€