vzdelavanie formacia

lecture, instructor, classroom

Prehľad metodických seminárov

Prehľad pripravovaných metodických seminárov pre učiteľov náboženstva/náboženskej výchovy v školskom roku 2023/2024 Z organizačných dôvodov a zabezpečenia priestorov Vás prosíme, aby ste sa na jednotlivé semináre záväzne prihlásili do 30. 9. 2023 1. Vstup do exegézy kníh na Biblickú olympiádu Cieľ: Interpretácia kníh: Genezis 12-36, Daniel 1-6,13 a evanjelium podľa Jána    Lektor:    ThDr. Štefan Novotný, PhD.  […]

Prehľad metodických seminárov Read More »

bud, spring, branch

Duchovná obnova

Duchovné obnovy pre učiteľov N/NV v školskom roku 2022/2023 Košice 4. 8. 2023 Spracovala: Mgr. H. Milkovičová, metodička Učitelia N/NV, ktorí sa zúčastnia duchovných cvičení organizovaných DKÚ Košice, (prípadne v inom spoločenstve), splnia si podmienku duchovnej formácie v danom šk. roku. Potvrdenie o účasti na duchovných cvičeniach predložia po ich absolvovaní na DKÚ. Oblasť Košice

Duchovná obnova Read More »

Odporúčaná literatúra

Všeobecné direktórium pre katechizáciu Cirkev vysvetľuje pravdy viery novým spôsobom zrozumiteľným dnešným ľuďom. Je potrebné nájsť aj nové formy evanjelizácie a katechizácie, ktoré by oslovili ľudí mladých aj starších, deti aj dospelých. Metódy a formy, ktoré boli dobré v minulosti, dnes už nepostačujú a je potrebné ich meniť a prispôsobiť dnešnému človeku. Sväté písmo Vydanie

Odporúčaná literatúra Read More »

class, room, lecture hall

Materiály zo seminárov

školský rok 2020/2021 Predstavenie pracovného zošita katolíckeho náboženstva pre 1. ročník ZŠ – 28. 8. 2020 Radostná cesta lásky – metodický pokyn 1   súbor na stiahnutie Radostná cesta lásky- metodický pokyn 2   súbor na stiahnutie školský rok 2017/2018 Dátum seminára: 16. 2. 2018 v Košiciach. Lektor seminára: PhDr. Mgr. Imrich Degro, PhD. Diabol a démoni 1  súbor na

Materiály zo seminárov Read More »