Farska katecheza

Nová katechetická pomôcka – DVD Slobodní

Dokumentárny film o tom, ako človek môže zmeniť svet, ale nemôže to urobiť sám. Príbeh priateľstva Silvestra Krčméryho a Vladimíra Jukla, ktorých nazývali „generálmi tajnej cirkvi”, a ktorí zohrali významnú úlohu v boji proti totalite v Československu. Kritickí boli už voči Slovenskému štátu a zapojili sa do Slovenského národného povstania. Po príchode komunizmu boli prenasledovaní a strávili dlhé

Nová katechetická pomôcka – DVD Slobodní Read More »

Nová katechetická pomôcka – DVD

Vydavateľstvo Nové mesto a Televízia Lux prináša životopisný príbeh Chiary Lubichovej, zakladateľky Hnutia fokoláre. Ako mladá učiteľka žije v čase druhej svetovej vojny v talianskom meste Trident. Odpovedá na Božie volanie, opustí svoj zabehnutý život a zasvätí sa Bohu. On sa stane jediným ideálom jej života. Čoskoro sa k nej pridajú ďalší, aby spoločne pomáhali

Nová katechetická pomôcka – DVD Read More »

Rok sv. Jozefa

Svätý otec vyhlásil Rok svätého Jozefa od 8. decembra 2020 do 8. decembra 2021. Pápež František ponúka sv. Jozefa ako patróna v tomto čase krízy. Píše o ňom v  apoštolskom liste Patris corde ku ktorému vyšiel i príslušný dekrét Apoštolskej penitenciárie, ktorým sa na obdobie slávenia „Roka svätého Jozefa“ udeľuje „dar mimoriadnych odpustkov“. Ponúkame vám

Rok sv. Jozefa Read More »

people, man, woman

Rodinná katechéza

Pracovné listy pre staršie deti Pracovné listy na nedele a sviatky – Liturgický rok „C“. Pracovné listy vypracovala sr. Faustína, FDC. 1. adventná nedeľa „C“  súbor na stiahnutie 1.pracovný list  súbor na stiahnutie 2. adventná nedeľa „C“  súbor na stiahnutie 2.pracovný list  súbor na stiahnutie 3. adventná nedeľa „C“  súbor na stiahnutie sv.Mikuláš  súbor na stiahnutie

Rodinná katechéza Read More »

all saints, christian, holy

Svätí Košickí mučeníci (1619 – 2019)

7. septembra 2019 uplynie 400 rokov od mučeníckej smrti sv. Marka Križina, Štefana Pongráca a Melichara Grodeckého. Počas ďakovnej bohoslužby v Košickej katedrále 2. septembra 2018 o. arcibiskup Mons. Bernard Bober, vyhlásil pre Košickú arcidiecézu prípravný rok na Jubileum štyristého výročia mučeníckej smrti Košických mučeníkov. Motto prípravného roka: Obnoviť túžbu po vernosti. V rámci prípravného roka sme pripravili (a pripravujeme) katechézy

Svätí Košickí mučeníci (1619 – 2019) Read More »