Biblicka olympiada

VÝSLEDKOVÁ LISTINA DEKANÁTNEHO A DIECÉZNEHO KOLA BIBLICKEJ OLYMPIÁDY 2023/2024

VÝSLEDKY DEKANÁTNEHO KOLA Dňa 21. a 22. marca 2024 sa uskutočnilo dekanátne (okresné) kolo 22. ročníka Biblickej olympiády. Predmetom tohtoročnej súťaže boli Kniha Genezis, Daniel, Žalm 27 a Evanjelium podľa Jána. V Košickej arcidiecéze sa súťaže zúčastnilo v 1. kategórii (ZŠ) 80 škôl a 240 súťažiacich a v 2. kategórii (SŠ) 26 škôl a 75 […]

VÝSLEDKOVÁ LISTINA DEKANÁTNEHO A DIECÉZNEHO KOLA BIBLICKEJ OLYMPIÁDY 2023/2024 Read More »

Propozície k Biblickej olympiáde 2023/24

Propozície na stiahnutie Biblická olympiáda v školskom roku 2023/2024 REGISTRÁCIA ŽIAKOV POSTUPUJÚCICH DO DEKANÁTNEHO KOLA (do 29. 02. 2024) Postup v EduPage : Ako zaregistrovať žiakov do súťaže? Pri registrácii sa súťažiacim zadáva: 1. kategória: 2. dekanát / diecéza resp. eparchia  do ktorej škola patrí 3. meno učiteľa, kto žiaka na súťaž pripravoval Ak potrebujete tieto údaje dodatočne

Propozície k Biblickej olympiáde 2023/24 Read More »

CELOŠTÁTNE KOLO BIBLICKEJ OLYMPIÁDY 2022/23

Dňa 23. a 24. mája 2023 sa uskutočnil 21. ročník celoštátneho kola Biblickej olympiády v Národnej Svätyni Šaštín -Stráže. Súťaže sa zúčastnilo 60 žiakov z takmer všetkých diecéz celého Slovenka, ktorí súťažili v dvoch kategóriách (základné a stredné školy) prostredníctvo trojčlenného družstva. Predmetom tohtoročnej súťaže boli Kniha Nehemiáš, Kniha Judit, Ester a 1. Petrov list.

CELOŠTÁTNE KOLO BIBLICKEJ OLYMPIÁDY 2022/23 Read More »

VÝSLEDKOVÁ LISTINA DEKANÁTNEHO A DIECÉZNEHO KOLA BIBLICKEJ OLYMPIÁDY 2022/23

VÝSLEDKY DEKANÁTNEHO KOLA Dňa 28. a 29. marca 2023 sa uskutočnilo dekanátne (okresné) kolo Biblickej olympiády. V Košickej arcidiecéze sa súťaže zúčastnilo v 1. kategórii (ZŠ) 70 škôl a 208 súťažiacich a v 2. kategórii (SŠ) 25 škôl a 71 súťažiacich. Družstvo postupuje na diecézne (krajské) kolo súťaže, ak priemer súčtu výsledkov súťažiacich je minimálne

VÝSLEDKOVÁ LISTINA DEKANÁTNEHO A DIECÉZNEHO KOLA BIBLICKEJ OLYMPIÁDY 2022/23 Read More »

bag, bible, computer

Propozície BO

 Propozície Biblickej olympiády súbor na stiahnutie  Pokyny pre súťažiacich v diecéznom (krajskom) kole Biblickej olympiády 2022/2023 Ako zaregistrujem postupujúceho žiaka do vyššieho kola súťaže cez výsledkovú listinu?  Pokyny k vyhotoveniu a zasielaniu scénky pre obe kategórie Na akú adresu zasielam/zdieľam súbor videa scénky? Súbor uložte pod názvom v tvare: Škola_kategória_súradnice udalosti vo SP.  kritériá hodnotenia

Propozície BO Read More »

20. ROČNÍK CELOŠTÁTNEHO KOLA BIBLICKEJ OLYMPIÁDY V KOŠICIACH

Dňa 17. a 18. mája sa uskutočnil 20. ročník celoštátneho kola Biblickej olympiády v Košiciach. Súťaže sa zúčastnilo 54 žiakov a študentov z takmer všetkých diecéz, ktorí súťažili v dvoch kategóriách (základné a stredné školy) prostredníctvom trojčlenného družstva. Predmetom tohtoročnej súťaže boli dve knihy zo Starého  zákona – Kniha Tobiáš a vybrané kapitoly z Knihy Jozue; a jedna kniha z Nového

20. ROČNÍK CELOŠTÁTNEHO KOLA BIBLICKEJ OLYMPIÁDY V KOŠICIACH Read More »

VÝSLEDKOVÁ LISTINA DEKANÁTNEHO (OKRESNÉHO) A DIECÉZNEHO KOLA BIBLICKEJ OLYMPIÁDY

Dňa 22. a 23. marca 2022 sa uskutočnilo dekanátne (okresné) kolo Biblickej olympiády v online priestore. V Košickej arcidiecéze sa súťaže zúčastnilo v 1. kategórii (ZŠ) 47 škôl a 190 súťažiacich a v 2. kategórii (SŠ) 19 škôl a 62 súťažiacich. Družstvo postupuje na diecézne (krajské) kolo súťaže, ak priemer súčtu výsledkov súťažiacich je minimálne

VÝSLEDKOVÁ LISTINA DEKANÁTNEHO (OKRESNÉHO) A DIECÉZNEHO KOLA BIBLICKEJ OLYMPIÁDY Read More »

VÝSLEDKOVÁ LISTINA DEKANÁTNEHO A DIECÉZNEHO KOLA

Dňa 10. 3. 2021 sa uskutočnili dekanátne (okresné) kolá Biblickej olympiády v online priestore. V Košickej arcidiecéze sa súťaže zúčastnilo v 1. kategórii 47 škôl a 135 súťažiacich a v 2. kategórii 17 škôl a 50 súťažiacich. Družstvo postupuje na diecézne (krajské) kolo súťaže, ak priemer súčtu výsledkov súťažiacich je minimálne 60%. Zároveň za dekanát

VÝSLEDKOVÁ LISTINA DEKANÁTNEHO A DIECÉZNEHO KOLA Read More »

BIBLICKÁ OLYMPIÁDA 2021/22- ONLINE

Vzhľadom na aktuálnu situáciu sa diecézne (okresné) kolo Biblickej olympiády uskutoční v online priestore prostredníctvom platformy EduPage alebo Online Olympiády.sk.  Do súťaže sa môže prihlásiť každá škola s  3- členným družstvom prostredníctvom registrácie učiteľa. Povzbudzujeme všetkých , aby využili túto možnosť súťaženia. Termín dekanátneho (okresného) kola : I. kategória – 22.03.2022, II. kategória – 23.03.2022

BIBLICKÁ OLYMPIÁDA 2021/22- ONLINE Read More »